ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գիտական խորհրդի կազմը

Ռուբեն Կառլենի Միրզախանյան

ՀՊՄՀ-ի ռեկտոր, Գիտական խորհրդի նախագահ, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Սրբուհի Ռաֆիկի Գևորգյան

Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր, հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Արա Վլադիմիրի Երեմյան

Աշխատակազմի և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր, իրավաբ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Արմեն Լիպարիտի Թամազյան

Ընդհանուր հարցերի գծով պրոռեկտոր

Մհեր Ստեփանի Մելիք-Բախշյան

Ուսումնական գործընթացների հարցերով պրոռեկտոր

ՄԱՐԻԱՄ ՄԿՐՏՉԻ ԻՍՊԻՐՅԱՆ

Մանկ. գիտ. թեկ.,դոցենտ, ռեկտորի օգնական-քարտուղարության վարչության պետ, գիտական քարտուղար

Լաուրա Թոռնիկի Ասատրյան

Մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Կարեն Գուրգենի Աղամյան

Կերպարվեստի ամբիոնի վարիչ, ՀՀ վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր

ՄԵԼԱՆՅԱ ԳՐԻԳՈՐԻ ԱՍՏՎԱԾԱՏՐՅԱՆ

Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պ/կ, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ավագյան Մկրտիչ

Կրթական գործընթացների կառավարման և բարեփոխումների վարչության պետ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Հակոբ Դանիելի Ավետիքյան

Դոցենտ

Ստեփան Վաղինակի Գրիգորյան

Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի վարիչ, բժշկ.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր

Ջուլիետա Հարությունի Գյուլամիրյան

Մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

 

Գևորգ Երվանդի Բաղդասարյան

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Աշոտ Վոլոդյայի Գալստյան

Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

Կարինե Սուրենի Դանիելյան

Էկոլոգիայի և կայուն զարգացման ամբիոնի վարիչի պ/կ, աշխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Սուրեն Դավթի Դանիելյան

Հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, «Սփյուռք» Գիտաուսումնական Կենտրոնի տնօրեն, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Գագիկ Գևորգի Դեմիրխանյան

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի դեկանի պ/կ, ֆիզ.մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսորի պաշտոնակատար

Աելիտա Գուրգենի Դոլուխանյան

Հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պ/կ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Մեժլում Լեւոնի Երիցյան

Քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պ/կ, քիմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Արմեն Էդգարի Էլբակյան

Ռեժիսուրայի ամբիոնի վարիչի պ/կ, պրոֆեսոր

Գևորգ Սերգեյի Թադևոսյան

Կուլտուրայի ֆակուլտետի դեկան, մանկ., գիտ. թեկ., պրոֆեսոր

Ռուզան Վաչեի Թադևոսյան

Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի վարիչի պ/կ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Աիդա Օնիկի Թոփուզյան

Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Սմբատ Գարեգինի Լպուտյան

Շախմատի և սպորտի ամբիոնի վարիչ, միջազգային գրոսմայստեր

Լալիկ Մնացականի Խաչատրյան

Բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Հեղինե Վարդգեսի Խաչատրյան

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի դեկան, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Սամվել Սուրենի Խուդոյան

Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Սիրանուշ Գևորգի Կարապետյան

Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի դեկան, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Վլադիմիր Սևանի Կարապետյան

Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի վարիչ, հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Էդվարդ Պիերի Կոկանյան

Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Արա Հրավարդի Հակոբյան

Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի դեկան, արվ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Վազգեն Գուրգենի Համբարձումյան

Ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Հասմիկ Հովհաննեսի Հովհաննիսյան

Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի վարիչի պ/կ, փիլ. գիտ. դոկտոր,  դոցենտ

Էդգար Գագիկի Հովհաննիսյան

Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան, պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Վոլոդյա Համբարձումի Հովհաննիսյան

Իրավագիտության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, իրավագ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Համլետ Սուրենի Միքայելյան

Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պ/կ, ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ., մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, 

Տիգրան Բորիսի Միքայելյան

Օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան, բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ելենա Սարիբեկի Մխիթարյան

Ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոն վարիչի պ/կ, բան. գիտ. թեկ., պրոֆեսոր

ԼԵՎՈՆ ՂԱԶԱՐԻ ՇԻՐԻՆՅԱՆ

Քաղաքագիտության և իրավունքի պատմության ամբիոնի վարիչ, քաղ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ռուզաննա Ռոբերտի Սադոյան

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի դեկան, կենս. գիտ. դոկտոր, դոցենտ

Արտակ Իսրայելի Սահրադյան

Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնի վարիչ, տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Հասմիկ Գրիգորի Սարգսյան

ՀՊՄՀ-ի արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, մանկ. գիտ.թեկ.,դոցենտ

Աշոտ Սուրենի Փիլիպոսյան

Հայոց պատմության ամբիոնի վարիչ, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ռուբեն Արամի Սաֆրաստյան

Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, ԳԱԱ թղթակից անդամ

Ռուզաննա Համբարձումի Պետրոսյան

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան, հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Պետրոսյանց Տիգրան

Գիտական գրադարանի տնօրեն

Ամբրոյան Զվարթ

Բանասիրական ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի

Լիլիթ Հրաչյայի Հարությունյան

Հատուկ կրթության ֆակուլտետի մագիստրոսական կրթության 1-ին կուրսի ուսանողուհի

Սյուզաննա Բաբիկյան

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող

Ժենյա Պետրոսյան

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության  ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 2-ին կուրսի ուսանողուհի

Գրիգորյան Շահանե

Օտար լեզուների ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի

Զարուհի Արմենակի Խաչատրյան

Գեղարվեստական  կրթության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 2-ին կուրսի ուսանողուհի

Արփինե Սոսի Կարապետյան

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի  մագիստրոսական կրթության 1-ին  կուրսի ուսանողուհի

Հարությունյան Մարինե

Օտար լեզուների ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի

Պարույր Գալստյան

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի մագիստրոսական կրթության 1-ին կուրսի ուսանող

Յարիջանյան Լաուրա

Կուլտուրայի  ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի

Գայանե Սեդրակի Քոլոյան

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 2-ին կուրսի ուսանողուհի 

Սեդա Պետրոսյան

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի

Գրետա Արթուրի Հովհաննիսյան

Հատուկ կրթության ֆակուլտետի մագիստրոսական կրթության 1-ին կուրսի ուսանողուհի

Սարյան Էդուարդ

Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանող

Քարամյան Սամվել

 Կուլտուրայի ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանող