ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գիտական խորհրդի կազմը

Ռուբեն Կառլենի Միրզախանյան

ՀՊՄՀ-ի ռեկտոր, Գիտական խորհրդի նախագահ, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Սրբուհի Ռաֆիկի Գևորգյան

Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր, հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Արա Վլադիմիրի Երեմյան

Աշխատակազմի և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր, իրավաբ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Մհեր Ստեփանի Մելիք-Բախշյան

Ուսումնական գործընթացների հարցերով պրոռեկտոր

ՄԱՐԻԱՄ ՄԿՐՏՉԻ ԻՍՊԻՐՅԱՆ

ՀՊՄՀ-ի Գիտական քարտուղար, ռեկտորի օգնական-քարտուղարության վարչության պետ, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ 

Լաուրա Թոռնիկի Ասատրյան

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Կարեն Գուրգենի Աղամյան

Կերպարվեստի ամբիոնի վարիչ, ՀՀ վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր

ՄԵԼԱՆՅԱ ԳՐԻԳՈՐԻ ԱՍՏՎԱԾԱՏՐՅԱՆ

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ավագյան Մկրտիչ

Կրթական գործընթացների կառավարման և բարեփոխումների վարչության պետ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Հակոբ Դանիելի Ավետիքյան

Պրոֆեսորի պ/կ

Ստեփան Վաղինակի Գրիգորյան

Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի վարիչ, բժշկ.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր

Ջուլիետա Հարությունի Գյուլամիրյան

Մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

 

Գևորգ Երվանդի Բաղդասարյան

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Աշոտ Վոլոդյայի Գալստյան

Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

Սուրեն Դավթի Դանիելյան

Հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պ/կ, «Սփյուռք» Գիտաուսումնական Կենտրոնի տնօրեն, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Գագիկ Գևորգի Դեմիրխանյան

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի դեկան, ֆիզ.մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսորի պաշտոնակատար

Աելիտա Գուրգենի Դոլուխանյան

Հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պ/կ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Մեժլում Լեւոնի Երիցյան

Քիմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Արմեն Էդգարի Էլբակյան

Ռեժիսուրայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր

Գևորգ Սերգեյի Թադևոսյան

Կուլտուրայի ֆակուլտետի դեկան, մանկ., գիտ. թեկ., պրոֆեսոր

Ռուզան Վաչեի Թադևոսյան

Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Աիդա Օնիկի Թոփուզյան

Մանկավարժության ամբիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Սմբատ Գարեգինի Լպուտյան

Շախմատի և սպորտի ամբիոնի վարիչ, դասախոս, միջազգային գրոսմայստեր

Լալիկ Մնացականի Խաչատրյան

Բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Հեղինե Վարդգեսի Խաչատրյան

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի դեկան, մանկ. գիտ. թեկ., հոգեբանության դոցենտ

Սիրանուշ Գևորգի Կարապետյան

Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի դեկան, մանկ. գիտ. թեկ., պրոֆեսոր

Վլադիմիր Սևանի Կարապետյան

Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի վարիչ, հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Էդվարդ Պիերի Կոկանյան

Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսորի պ/կ

Արա Հրավարդի Հակոբյան

Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի դեկան, արվ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Վազգեն Գուրգենի Համբարձումյան

Ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Հասմիկ Հովհաննեսի Հովհաննիսյան

Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի վարիչ, փիլ. գիտ. դոկտոր,  դոցենտ

Էդգար Գագիկի Հովհաննիսյան

Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի դեկան, պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Վոլոդյա Համբարձումի Հովհաննիսյան

Իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Համլետ Սուրենի Միքայելյան

ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ., մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Տիգրան Բորիսի Միքայելյան

Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պ/կ, բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ելենա Սարիբեկի Մխիթարյան

Բան. գիտ. թեկ., պրոֆեսոր

ԼԵՎՈՆ ՂԱԶԱՐԻ ՇԻՐԻՆՅԱՆ

Քաղ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ռուզաննա Ռոբերտի Սադոյան

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի դեկան, կենս. գիտ. դոկտոր, դոցենտ

Արտակ Իսրայելի Սահրադյան

Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնի վարիչ, տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Հասմիկ Գրիգորի Սարգսյան

ՀՊՄՀ-ի արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, մանկ. գիտ.թեկ.,դոցենտ

Աշոտ Սուրենի Փիլիպոսյան

Հայոց պատմության ամբիոնի վարիչի պ/կ, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ռուբեն Արամի Սաֆրաստյան

ԳԱԱ թղթակից անդամ, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր  

Ռուզաննա Համբարձումի Պետրոսյան

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան, հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ, Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի վարիչի ժ/պ

Պետրոսյանց Տիգրան

Գիտական գրադարանի տնօրեն

Զվարթ Ամբրոյան

Բանասիրական ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի

Մարինե Հարությունյան

Օտար լեզուների ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի

Մարկոսյան Էմիլ

Կուլտուրայի ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանող

Պարույր Գալստյան

Ուսանողական խորհրդի նախագահ

Աննա Մելքոնյան

Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 2-րդ  կուրսի ուսանողուհի

Սեդա Պետրոսյան

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի  մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի

Էդուարդ Սարյան

Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանող

Սամվել Քարամյան

 Կուլտուրայի ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանող

Շահանե Գրիգորյան

Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի

Քրիստինե Խաչատրյան

Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի

Անի Թամրազյան

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության  ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի

Մանուշակ Գալստյան

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողուհի

Մադլեն Մինասյան

Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի բակալավրիատի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի

Սվետլանա Սարգսյան

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի բակալավրիատի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի