ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գիտական խորհրդի կազմը

Աշոտ Վոլոդյայի Խոեցյան

ՀՊՄՀ-ի ռեկտորի ժ/պ, աշխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Սրբուհի Ռաֆիկի Գևորգյան

Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր, հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Արա Վլադիմիրի Երեմյան

Աշխատակազմի և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր, իրավաբ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Մհեր Ստեփանի Մելիք-Բախշյան

Ուսումնական գործընթացների հարցերով պրոռեկտոր

Մարիամ Մկրտիչի Իսպիրյան

ՀՊՄՀ-ի Գիտական քարտուղար, ռեկտորի օգնական-քարտուղարության վարչության պետ, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ 

Թերեզա Յուրիի Ազատյան

Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Կարեն Գուրգենի Աղամյան

Կերպարվեստի ամբիոնի վարիչ, ՀՀ վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր

Լաուրա Թոռնիկի Ասատրյան

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Մելանյա Գրիգորի Աստվածատրյան

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Հակոբ Դանիելի Ավետիքյան

Պրոֆեսորի պ/կ

Գևորգ Երվանդի Բաղդասարյան

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Աշոտ Վոլոդյայի Գալստյան

Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

Գևորգ Երվանդի Բաղդասարյան

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ռիտա Նիկոլայի Գևորգյան

Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի վարիչ, տնտ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ստեփան Վաղինակի Գրիգորյան

Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի վարիչ, բժշկ.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր

Ջուլիետա Հարությունի Գյուլամիրյան

Մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

 

Սուրեն Դավթի Դանիելյան

Հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պ/կ, «Սփյուռք» Գիտաուսումնական Կենտրոնի տնօրեն, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Գագիկ Գևորգի Դեմիրխանյան

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի դեկան, ֆիզ.մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսորի պաշտոնակատար

Աելիտա Գուրգենի Դոլուխանյան

Հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պ/կ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Մեժլում Լեւոնի Երիցյան

Քիմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Արմեն Էդգարի Էլբակյան

Ռեժիսուրայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր, ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ

Գևորգ Սերգեյի Թադևոսյան

Կուլտուրայի ֆակուլտետի դեկան, մանկ., գիտ. թեկ., պրոֆեսոր

Ռուզան Վաչեի Թադևոսյան

Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Աիդա Օնիկի Թոփուզյան

Մանկավարժության ամբիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Սրբուհի Վաղարշակի Լուլուկյան

Օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկանի պ/կ, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Սմբատ Գարեգինի Լպուտյան

Շախմատի և սպորտի ամբիոնի վարիչ, դասախոս, միջազգային գրոսմայստեր

Լալիկ Մնացականի Խաչատրյան

Բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Հեղինե Վարդգեսի Խաչատրյան

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի դեկան, մանկ. գիտ. թեկ., հոգեբանության դոցենտ

Վլադիմիր Սևանի Կարապետյան

Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի վարիչ, հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Սիրանուշ Գևորգի Կարապետյան

Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի դեկան, մանկ. գիտ. թեկ., պրոֆեսոր

Էդվարդ Պիերի Կոկանյան

Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսորի պ/կ

Արա Հրավարդի Հակոբյան

Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի դեկան, արվ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Վազգեն Գուրգենի Համբարձումյան

Ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Էդգար Գագիկի Հովհաննիսյան

Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի դեկան, պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Հասմիկ Հովհաննեսի Հովհաննիսյան

Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի վարիչ, փիլ. գիտ. դոկտոր,  դոցենտ

Վոլոդյա Համբարձումի Հովհաննիսյան

Իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Համլետ Սուրենի Միքայելյան

ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ., մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ելենա Սարիբեկի Մխիթարյան

Ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոնի վարիչի պ/կ, բան. գիտ. թեկ., պրոֆեսոր

Լևոն Ղազարի Շիրինյան

Հասարակագիտության ամբիոնի վարիչ, քաղ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ռուզաննա Համբարձումի Պետրոսյան

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան, հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ, Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի վարիչի ժ/պ

Պետրոսյանց Տիգրան

Գիտական գրադարանի տնօրեն

Ռուզաննա Ռոբերտի Սադոյան

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի դեկան, կենս. գիտ. դոկտոր, դոցենտ

Արտակ Իսրայելի Սահրադյան

Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնի վարիչ, տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Հասմիկ Գրիգորի Սարգսյան

ՀՊՄՀ-ի արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, մանկ. գիտ.թեկ.,դոցենտ

Ռուբեն Արամի Սաֆրաստյան

ԳԱԱ թղթակից անդամ, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր  

Աշոտ Սուրենի Փիլիպոսյան

Հայոց պատմության ամբիոնի վարիչի պ/կ, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Առաքելյան Մերի

Բանասիրական ֆակուլտետի բակալավրիատի 3-րդ  կուրսի ուսանողուհի

Սվետլանա Սարգսյան

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի բակալավրիատի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի

Պարույր Գալստյան

Ուսանողական խորհրդի նախագահ

Բախչինյան Ֆելիքս

Պատմության և հասարակագիտության բակալավրիատի 2-րդ կուրսի ուսանող

Մխիթարյան Անահիտ

Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի բակալավրիատի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի

Մանուշակ Գալստյան

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողուհի

Հարությունյան Էլեն

Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի բակալավրիատի 3-րդ  կուրսի ուսանողուհի

Պետրոսյանց Նանե

Օտար լեզուների ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողուհի

Մադլեն Մինասյան

Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի բակալավրիատի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի

Մարտիրոսյան Անի

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի բակալվրիատի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի

Բեկյան Զոհրաբ

Կուլտուրայի ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանող

Մանուկյան Մարիամ

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի բակալավրիատի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի

Սարգսյան Մարիամ

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության  ֆակուլտետի բակալավրիատի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի

Սեդա Պետրոսյան

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի  մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի

Բադալյան Համլետ

 Կուլտուրայի ֆակուլտետի բակալավրիատի 4-րդ կուրսի ուսանող