ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի գիտական ստորաբաժանումներից են գիտական լաբորատորիաները, որտեղ զարգացվում են գիտության կոնկրետ ուղղություններ և ճյուղեր: Առկա բոլոր լաբորատորիաները ղեկավարում են գիտության տվյալ բնագավառի առաջատար և ճանաչված մասնագետները:

Յուրաքանչյուր գիտական լաբորատորիա ունի իր կանոնադրությունը և գործում է կանոնադրության դրույթներին համապատասխան: Համալսարանում առկա են ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող բազային 8 լաբորատորիաներ և համալսարանի կողմից ֆինանսավորվող 2 լաբորատորիա. վերոնշյալ գիտական լաբորատորիաները գործում են բուհի գիտահետազոտական կենտրոնի կազմում:

Յուրաքանչյուր տարեվերջյան գիտական խորհրդում գիտահետազոտական կենտրոնի տնօրենը հաշվետվություն է ներկայացնում լաբորատորիաներում ստացված գիտական արդյունքի մասին:

Համալսարանի առաքելությունից բխում է մանկավարժական և հոգեբանական գիտական թեմաների գերակշռությունը, սակայն մեծ հաջողություններ են գրանցվում նաև գիտության այլ բնագավառներում, օրինակ՝ ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի:

Մեծագույն ձեռքբերում կարելի է համարել «Շախմատի կրթական հետազոտությունների լաբորատորիան», որտեղ ժամանակակից սարքավորումների միջոցով հետազոտվում է շախմատի ունեցած ազդեցությունը երեխայի հոգեկանի վրա:

ՀՊՄՀ-ն ձգտում է ունենալ նաև հետազոտական համալսարանի կարգավիճակ, ուստի շարունակում է բարձրացնել գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունավետությունը՝ ստեղծելով նոր գիտական ինստիտուտներ, կենտրոններ և լաբորատորիաներ, իսկ գիտական արդյունքը ներառել շրջանառության մեջ: 

Լեզվաբանական հետազոտությունների լաբորատորիա

Ընդհանուր մեթոդաբանության և մանկավարժական նորարարության լաբորատորիա

ՀՀ բարձրագույն կրթության բարեփոխումների լաբորատորիա

Մաթեմատիկական կրթության գիտական լաբորատորիա

Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի լաբորատորիա

Մանկության ժամանակակից հիմնախնդիրների ուսումնասիրման լաբորատորիա

«Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտ

Փոխակերպվող հասարակությունում սովորողների հոգեբանական անվտանգության ապահովման համակարգի մշակման լաբորատորիա

Քվանտային էլեկտրոնիկայի եվ ինտեգրալային օպտիկայի նոր նյութերի լաբորատորիա

Ճգնաժամային և արտակարգ իրավիճակների հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա

Նորություններ