ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի գիտական ստորաբաժանումներից են գիտական լաբորատորիաները, որտեղ զարգացվում են գիտության կոնկրետ ուղղություններ և ճյուղեր: Առկա բոլոր լաբորատորիաները ղեկավարում են գիտության տվյալ բնագավառի առաջատար և ճանաչված մասնագետները:

Յուրաքանչյուր գիտական լաբորատորիա ունի իր կանոնադրությունը և գործում է կանոնադրության դրույթներին համապատասխան: Համալսարանում առկա են ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող բազային 10 լաբորատորիաներ և համալսարանի կողմից ֆինանսավորվող 1 լաբորատորիա,  գիտական 1 լաբորատորիա գործում է բուհի գիտահետազոտական կենտրոնի կազմում:

Յուրաքանչյուր տարեվերջյան գիտական խորհրդում գիտահետազոտական կենտրոնի տնօրենը հաշվետվություն է ներկայացնում լաբորատորիաներում ստացված գիտական արդյունքի մասին:

Համալսարանի առաքելությունից բխում է մանկավարժական և հոգեբանական գիտական թեմաների գերակշռությունը, սակայն մեծ հաջողություններ են գրանցվում նաև գիտության այլ բնագավառներում:

Մեծագույն ձեռքբերում կարելի է համարել «Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտը, որտեղ ժամանակակից սարքավորումների միջոցով հետազոտվում է շախմատի ունեցած ազդեցությունը երեխայի հոգեկանի վրա:

ՀՊՄՀ-ն ձգտում է ունենալ նաև հետազոտական համալսարանի կարգավիճակ, ուստի շարունակում է բարձրացնել գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունավետությունը՝ ստեղծելով նոր գիտական ինստիտուտներ, կենտրոններ և լաբորատորիաներ, իսկ գիտական արդյունքը ներառել շրջանառության մեջ:

Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում գործող ՀՀ ԿԳՄՍ Գիտության կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող լաբորատորիաներ. 

Համալսարանի կողմից ֆինանսավորվող.
• Բնագիտական լաբորատորիա

Գիտահետազոտական կենտրոնի կազմում գործող.
Լեզվաբանական հետազոտությունների լաբորատորիա

Նորություններ