ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մանկավարժական համալսարանի գրադարանը հիմնադրվել է 1922 թվականին 190 կտոր գրականության ֆոնդով: Հանրային գրադարանից (հետագայում` Ալ.Մյասնիկյանի անվան, ներկայումս` ՀՀ ազգային գրադարան) և Երևանի պետական համալսարանից նորաստեղծ գրադարանին տրամադրվել է շուրջ 4000 օրինակ գիրք:

Առաջին գրադարանապետ Մուշեղ Գասպարյանի ջանքերով Սբ.Էջմիածնի Մատենադարանից բերվել է ևս 3000 օրինակ հայագիտական և պատմագիտական գրականություն:

Տարբեր տարիներին գրադարանի տնօրեններ են եղել Մոսկվայի կուլտուրայի ինստիտուտի գրադարանային ֆակուլտետի շրջանավարտ Դուխիկ Մովսիսյանը  (մինչև 1961 թվականը, նրա օրոք գրքային ֆոնդը հասել է 134.000-ի), ՀԽՍՀ վաստակավոր գրադարանավար Ադրինե Աբելյանը (1961-1995 թթ.,), Տիգրան Հովհաննիսյանը (1995-2009 թթ.):

1989 թվականին գրադարանը ստացել է գիտական գրադարանի և 1-ին կարգի գրադարանի կարգավիճակ:

 1972 թվականին գրադարանն ուներ 400.000 կտոր գրականություն, 2011 թվականին՝ ավելի քան 630.000 օրինակ գիրք: 2011 թվականին գաղափարապես հնացած (ԽՄԿԿ պատմության, ԽՄԿԿ համագումարների բանաձևեր, կենսագրություններ, որոշումներ ևն) 120.000 հազար միավոր գրականություն դուրս է գրվել:

2021 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ գիտական գրադարանում առկա է 513.017 միավոր գիրք (300.000 օրինակ դասագրքեր, 98.000 օրինակ ծրագրային գեղարվեստական գրքեր, 64.000 օրինակ ուսումնամեթոդական, 46.000 օրինակ ուսումնաօժանդակ գրքեր, 4000 օրինակ քարտեզներ):

2011 թվականից սկսած գրադարանային հիմնական ցուցիշներով (ընթերցողների թիվ, գրքի շրջանառություն) գիտական գրադարանը հանրապետության 17 պետական բուհերի շարքում գրավել է առաջին տեղը:

Գրադարանն ունի 26 (երկուսը 2021 թվականին է հայտնաբերվել գրապահոցում) օրինակ հնատիպ հայերեն և մեկ օրինակ ռուսերեն, ավելի քան 4000 արժեքավոր գիրք, 768 նախախորհրդային հայկական ամսագիր:

Գրադարանի մատենագրության բաժնում պահվում է մանկավարժության և հոգեբանության գծով 1020 ատենախոսություն և այլ մասնագիտությունների գծով 3205 սեղմագիր: Գրադարանը ստանում է 22 անուն թերթ, 20 անուն գիտատեսական ամսագիր:

2021 թվականիի հունվարի 1-ի դրությամբ գրադարանն ունի շուրջ 18163 ընթերցող: Գրադարանի ընթերցողների սպասարկումն իրականացվում է երկու աբոնեմենտների, 6 ընթերցասրահների, մասնագիտական կաբինետների միջոցով, զգալի տեղ է հատկացվում էլեկտրոնային տեղեկատվությամբ ապահովմանը, գրադարանի 6 ընթերցասրահները ապահովված են օդային և գծային ինտերնետով, տեխնիկական ժամանակակից միջոցներով:

Գրադարանի գրքային ֆոնդի հարստացումը կատարվում է համալսարանի միջոցներով,  ստացվում են նվիրատվություններ:

Գրադարանն ստեղծել է սեփական էլեկտրոնային գրականության շտեմարան, որտեղ 120 թղթապանակներում ընդգրկված են հայերեն, ռուսերեն, օտար լեզուներով ավելի քան 17.000 միավոր դասագրքեր, ձեռնարկներ, առտենախոսություններ, սեղմագրեր, հոդվածներ, շուրջ 2 միլիոն էլեկտրոնային հասցեներ, որոնցից ընթերցողները կարող են օգտվել:

2009 թվականից Գիտական գրադարանի տնօրենը մատենագետ, պատմաբան, մշակութաբան, լրագրող Տիգրան Պետրոսյանցն է:

 

 

Աշխատակազմ

Գիտական գրադարանի աշխատակազմ

Պետրոսյանց Տիգրան

Գիտական գրադարանի տնօրեն

Լուսիկ Լևոնի Աբրահամյան

Սպասարկման բաժնի պետ

Աննա Միքայելի Մարտիրոսյան

Ընթերցասրահների բաժնի պետ

Վեներա Լուկաշի Զատիկյան

Ավագ գրադարանավար

Նարինե Սամսոնի Դանիելյան

Ավագ գրադարանավար

Մարինե Երվանդի Մինասյան

Ավագ գրադարանավար

Հասմիկ Մարտիրոսի Մարտիրոսյան

Ավագ գրադարանավար

Սուսաննա Սուրենի Գրիգորյան

Ավագ մատենագետ

Խանդութ Աշոտի Ամիրխանյան

Ավագ գրադարանավար

Գոհար Հարությունի Փաշայան

Ավագ գրադարանավար

Անուշ Գրավիկի Բաբայան

Ավագ գրադարանավար

Երանուհի Հայկազի Պողոսյան

Ավագ գրադարանավար

Անահիտ Վարդանի Հովհաննիսյան

Ավագ գրադարանավար

Դիաննա Դավիթի Դավոյան

Ավագ գրադանավար

Սաթիկ Յուրիի Ղուկասյան

Գրադարանավար

Սյուզաննա Լալայան

Գրադարանավար

Վիկտորյա Գևորգի Հայրապետյան

Գրադանարանավար

Մադոնա Կարենի Մարտիրոսյան

Գրադարանավար

Լուսիկ Հարությունի Բալյան

Գրադարանավար

Անահիտ Սեդրակի Փիլոյան

Գրադարանավար

Դանիելյան Սոնա Հրայրի

Գրադարանավար

Նորություններ