ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2023-2024 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակ

 

Առկա բակալավրիատ

Լոգոպեդիա

Սուրդոմանկավարժություն

Տիֆլոմանկավարժություն

Օլիգոֆրենոմանկավարժություն

Առկա մագիստրատուրա

Լոգոպեդիա

Սուրդոմանկավարժություն

Տիֆլոմանկավարժություն

Օլիգոֆրենոմանկավարժություն

Արտթերապիա

Էրգոթերապիա

Հատուկ հոգեբանություն

Հատուկ մանկավարժություն

 

2023-2024 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակ

Առկա բակալավրիատ

Լոգոպեդիա

Սուրդոմանկավարժություն

Տիֆլոմանկավարժություն

Օլիգոֆրենոմանկավարժություն

Առկա մագիստրատուրա

Լոգոպեդիա

Սուրդոմանկավարժություն

Տիֆլոմանկավարժություն

Արտթերապիա

Էրգոթերապիա

Հատուկ հոգեբանություն

Հատուկ մանկավարժություն

 

 

 

2023-2024 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակ

Հեռակա բակալավրիատ

Լոգոպեդիա

Սուրդոմանկավարժություն

Տիֆլոմանկավարժություն