ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անահիտ Հարությունի Հարությունյան

Բան. գիտ. թեկ., դասախոս

Լիլիթ Նվերի Ավետիսյան

Բան. գիտ. թեկ., ասիստենտ

Ռուբինա Ռոբերտի Հարությունյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Սոֆի Ֆելիքսի Թորգոմյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Գայանե Լիպարիտի Խալաթյան

Մանկ. գիտ. թեկ., պրոֆեսորի պ/կ

Աշխեն Լյուդվիգի Յուզբաշյան

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

Մանուշակ Ռաֆիկի Սողոմոնյան

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ռուզան Պողոսի Ջուլֆայան

Բան. գիտ.թեկ., դոցենտ

Սուսաննա Հրանտի Ամիրջանյան

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

Սուսաննա Խաչիկի Ղարիբյան

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

Անահիտ Ժուլվերի Մուրադյան

Բան. գիտ թեկ., դոցենտ

Արտաշես Ռեդիկի Մարտիրոսյան

Կուլտուրայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ, բան. գիտ. թեկ., դոցենտ 

Աշոտ Վոլոդյայի Գալստյան

Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

Էդուարդ Սամսոնի Մկրտչյան

Բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, խորհրդատու

Լալիկ Մնացականի Խաչատրյան

Բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Վազգեն Գուրգենի Համբարձումյան

Ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր