ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռեկտոր, գիտական խորհրդի նախագահ
ՌՈՒԲԵՆ ՄԻՐԶԱԽԱՆՅԱՆ
 

ՀՊՄՀ մասին
 
Խորհրդի նախագահ ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ
 

 

Նորություններ