ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կովկասյան տարածաշրջանում, կայուն զբոսաշրջության զարգացման նպատակով անդրգիտակարգայիօն դաշտային հետազոտական աշխատանքների շրջանակներում
Անդրգիտակարգային դաշտային, իրավիճակային ուսումնասիրությունների մշակման և իրականացման դասընթացpdf
2021
Ձեռնարկ համալսարանական ուսումնառողների համար
Prepared in the framework of the project Transdisciplinarity for Sustainable Tourism Development in the Caucasus Region / CaucaSusT
Developing and Implementing a Transdisciplinary Field Case Study Coursepdf
2020
Manual for University Lecturers
Վարազդատ Պողոսյան
Ընդհանուր երկրագիտություն, երկրագնդի մթնոլորտը և կլիմաներըpdf
2007
Գիրք
Աշոտ Խոեցյան, Հեինո Մեսսեն, Նոդար Էլիզբարաշվիլի, Տիգրան Բաբայան, Սուսաննա Խաչատրյան, Թոմաս Կոհլեր
LԵՌՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄpdf
2018
Դասագիրք բուհերի համար