ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սիրելի մագիստրոսներ, ներկայացնում ենք 2020-2021 ուստարվա մագիստրատուրայի ընդունելության արդյունքները

Առկա մագիստրատուրայի վճարովի համակարգի մրցույթի արդյունքներ

Հեռակա մագիստրատուրայի վճարովի համակարգի մրցույթի արդյունքներ

Բանակից զորացրված (վերջին 3 տարվա ընթացքում զորացրված) դիմորդների մրցույթի արդյունքները

Ուշադրություն՝ 

* Մրցույթով անցած դիմորդները մինչեւ սեպտեմբերի 7-ը ընդունող հանձնաժողով պետք է ներկայացնեն իրենց կողմից առցանց հայտագրման ժամանակ կցված փաստաթղթերի բնօրինակները եւ պատճենները (դիպլոմ, դիպլոմի հավելված, անձը հաստատող փաստաթուղթ, զինվորական գրքույկ):
* Առցանց գրանցման ժամանակ դիմորդի կողմից կցված եւ հանձնաժողով ներկայացված փաստաթղթերում անհամապատասխանություն կամ չհավատարմագրված բուհի կամ մասնագիտության դիպլոմ ներկայացնելու դեպքում տվյալ դիմորդները չեն հրամանագրվի:

 

Նորություններ