ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2023-2024 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակ


Առկա բակալավրիատ

Աշխարհագրություն

Կենսաբանություն

Շրջակա միջավայրի գիտություններ

Քիմիա

Կենսաբանություն - Քիմիա


Առկա մագիստրատուրա

Աշխարհագրություն

Կենսաբանություն

Շրջակա միջավայրի գիտություններ

Քիմիա

2023-2024 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակ

Առկա բակալավրիատ

Աշխարհագրություն

Կենսաբանություն

Կենսաբանություն - Քիմիա

Շրջակա միջավայրի գիտություն

Քիմիա

Առկա մագիստրատուրա

Աշխարհագրություն

Կենսաբանություն

Շրջակա միջավայրի գիտություն

Քիմիա

 

2023-2024 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակ

Հեռակա մագիստրատուրա

Լանդշաֆտային պլանավորում

 

2023-2024 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակ

Հեռակա բակալավրիատ

Աշխարհագրություն

Կենսաբանություն

Կենսաբանություն-Քիմիա

Շրջակա միջավայրի գիտություն

Քիմիա