ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

  • 2019-2020թթ․ նիստերի արձանագրություններ
  • 2020-2021թթ․նիստերի արձանագրություններ
  • 2021-2022թթ․նիստերի արձանագրություններ
  • 2022-2023թթ․նիստերի արձանագրություններ

Նորություններ