ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 
Համալսարանի խորհուրդը կոլեգիալ կառավարման մարմին է, որն ստեղծվում է 5 տարի ժամկետով, այդ ընթացքում խորհրդի անդամների մասնակի շրջափոխությամբ: Խորհրդի անդամների թիվը 28-ն է: Խորհուրդը ձևավորվում է Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ուսանողության, ՀՀ Կառավարության, Կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչներից:
 
Համալսարանի Խորհրդի հիմնական խնդիրներն են` hամալսարանի բյուջեի, ռազմավարական ծրագրերի հաստատումը, hամալսարանի գործունեության մասին ռեկտորի տարեկան հաշվետվության լսումն ու գնահատումը, ռեկտորի ընտրությունը:
 
Խորհուրդն ընտրում է խորհրդի նախագահ` իր ընտրության ժամկետով: Խորհրդի նախագահը վարում է խորհրդի հերթական նիստերը և հետևում` նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում խորհրդի որոշումներից բխող հանձնարարականների կատարումը:
 
Խորհրդի նախագահները՝
 
ՀՀ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյան՝ 2010-2014թթ.
 
ՀՀ ԱԺ նախագահ Գալուստ Սահակյան՝ 2014 թվականից առ այսօր
 
Խորհրդի կազմը
Խորհրդի որոշումները 
«Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամի կանոնադրություն