ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2023-2024 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակ

 

Առկա բակալավրիատ

Հոգեբանություն

Սոցիալական աշխատանք

Սոցիալական մանկավարժություն

Սոցիոլոգիա


Առկա մագիստրատուրա

Հոգեբանություն

Սոցիալական աշխատանք

Սոցիալական մանկավարժություն

Սոցիոլոգիա

Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն

Մանկավարժական հոգեբանություն

Ճգնաժամային հոգեբանություն

Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն

Գործնական հոգեբանություն

Զինվորական հոգեբանություն

Ընտանիքի հոգեբանություն

Իրավաբանական հոգեբանություն

Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա

Կառավարման հոգեբանություն

 

 

2022-2023 ուսումնական տարվա 1-ին  կիսամյակ

 

 

 


Հեռակա բակալավրիատ

Հոգեբանություն

Սոցիալական աշխատանք

Սոցիալական մանկավարժություն

Սոցիոլոգիա