ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Հոգեբանական հիմախնդիրներpdf
2022
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր