ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 2017-2018 ուստարվա հեռակա ուսուցման համակարգի ամփոփիչ ատեստավորման կոնսուլտացաիաների (խորհրդատվությունների) գրաֆիկ

 

Բակալավրիատ

2017-2018 ուստարվա ավարտական կուրսերի 2-րդ կիսամյակի ամփոփիչ քննությունների գրաֆիկ

 

Բակալավրիատ

 

2017-2018 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների ժամանակացույց (առկա)

 

Բակալավրիատ, մագիստրատուրա

 

2017-2018 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների ժամանակացույց (հեռակա)

 

Բակալավրիատ

 

2017-2018 ՈՒՍՏԱՐՎԱ 2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՖԻԿ  (առկա)

 

Բակալավրիատ, մագիստրատուրա

Նորություններ