ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կրթության իրականացման ձևեր
 • Առկա
 • Հեռակա
Բակալավրիատ
 • Հոգեբանություն
 • Սոցիալական աշխատանք
 • Սոցիալական մանկավարժություն
 • Սոցիոլոգիա
Մագիստրատուրա
 • Հոգեբանություն
 • Զինվորական հոգեբանություն
 • Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա
 • Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն
 • Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն
 • Գործնական հոգեբանություն
 • Իրավաբանական հոգեբանություն
 • Ընտանիքի հոգեբանություն
 • Սոցիոլոգիա
 • Սոցիալական մանկավարժություն
 • Սոցիալական աշխատանք

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտում 1948-1949 ուսումնական տարում բացվել է հոգեբանության–տրամաբանության ֆակուլտետը, որը 1956 թվականին վերակազմավորվել է մանկավարժության ֆակուլտետի` դպրոցական և նախադպրոցական բաժիններով, այնուհետև` 1957 թվականին, ֆակուլտետին կից ստեղծվել է հոգեբանության պրոբլեմային լաբորատորիան:

Երկար տարիներ գործելով այս կարգավիճակով` 1996 թվականին հիմնադրվել է հոգեբանության և մանկավարժության ֆակուլտետը` հանրակրթական հաստատությունների, պաշտպանության և արդարադատության նախարարությունների համակարգերում մասնագիտական հատուկ կադրեր պատրաստելու նպատակով: Համապատասխանաբար տրվել են հոգեբան-մանկավարժի, իրավաբանական հոգեբանի և ռազմական հոգեբանի որակավորումներ:

2006 թվականից այն վերանվանվել է հոգեբանության և սոցիալական մանկավարժության ֆակուլտետի` ներառելով նաև սոցիալական մանկավարժություն մասնագիտությունը:

2011 թվականից ֆակուլտետը կոչվում է կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ: Ֆակուլտետը մեծ ներդրում ունի Հայաստանի Հանրապետությունում հոգեբանական գիտության և պրակտիկայի ձևավորման, զարգացման և ընդլայնման գործում:

Վերջին տարիներին ամրապնդվել է ֆակուլտետի`որպես հոգեբանության, մանկավարժության, սոցիոլոգիայի ոլորտներում գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման տարածաշրջանում առաջատար կենտրոնի դերը:

Ֆակուլտետում հաջողությամբ զուգակցվում են իրականացվող գիտահետազոտական, կրթական և նորարարական մանկավարժական գործընթացները, ընդլայնվել է միջազգային համագործակցության շրջանակը ֆակուլտետի կազմում ընդգրկված ամբիոնների գիտահետազոտական ուղղություններին համապատասխան: Ֆակուլտետում հետևողական աշխատանքներ են իրականացվում բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների մոտ գիտահետազոտական գործունեության նկատմամբ հետաքրքրության մակարդակի, այդ գործունեության որակի բարձրացման, գիտական ընկերության աշխատանքների աշխուժացման ուղղությամբ:

Ֆակուլտետում դասավանդում են 1 ակադեմիկոս, գիտությունների 13 դոկտորներ և 39 թեկնածուներ:

Աշխատակազմ

Զարգացման և կրթության հոգեբանության ամբիոն

ՀՊՄՀ-ի Զարգացման և կրթության հոգեբանության ամբիոնը հիմնադրվել է 2022 թվականին։

 

Էլ. փոստ՝dev-psych12@aspu.am

Հեռ.` Հեռ.` 59 70 46

Ռուզաննա Համբարձումի Պետրոսյան

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան, հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ, Զարգացման և կրթության հոգեբանության ամբիոնի վարիչի պ/կ

Գայանե Անդրանիկի Խաչիկյան

Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի վարիչի պ/կ, հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Վլադիմիր Սևանի Կարապետյան

Հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Լիդա Ռազմիկի Արամյան

Դեկանի տեղակալ ուսումնական գծով, հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Սոնա Արտակի Մակիչյան

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ, հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Արմինե Սուրենի Խաչատրյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ, լաբորատորիայի աշխատակից

Հասմիկ Գարեգինի Պետրոսյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Լուսիկ Ներսեսի Քուրքչյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Վահրամ Մհերի Քոսակյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Եվա Լևոնի Հովհաննիսյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Մարի Հարությունի Քելոյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Նվարդ Վազգենի Արզումանյան

Հոգ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

Մարինե Արմենի Միքայելյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ, լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող

Հասմիկ Հենրիկի Փալանդուզյան

Դասախոս

Նաիրա Սամվելի Հարությունյան

Դասախոս

Հակոբ Մուշեղի Գևորգյան

Դասախոս 

Լիլիթ Թորգոմի Վարդանյան

Հոգ․ գիտ․ թեկ․, ասիստենտ

Աննա Գևորգի Խաչատրյան

Հոգ, գիտ, թեկ․, դոցենտ

Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն

ՀՊՄՀ-ի Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնը հիմնադրվել է 2009 թվականին՝ սոցիոլոգիայի լաբորատորիայի կողմից կատարված գիտահետազոտական աշխատանքների հիման վրա:

Ամբիոնը մեծ ներդրում է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիոլոգիական գիտության և պրակտիկայի ձևավորման, զարգացման և պրոպագանդման գործում: Սոցիոլոգիական գիտության ձևավորման գործում մեծ ներդրում են ունեցել Յուրի Գասպարյանը, ակադեմիկոս Գևորգ Պողոսյանը:

Ամբիոնի աջակցությամբ կազմակերպվել են մի շարք հանրապետական և միջազգային կոնֆերանսներ: Ամեն տարի ամբիոնի անդամները մասնակցում են միջազգային կոնգրեսների, համագործակցում արտասահմանյան գիտնականների հետ, իրականացնում համատեղ հետազոտական ծրագրեր:

Ամբիոնի անդամների ուժերով ստեղծվել են բազմաթիվ սոցիոլոգիական դասագրքեր, արժեքավոր գիտական մենագրություններ: Ամբիոնի անդամների ուժերով ստեղծվել են բազմաթիվ սոցիոլոգիական դասագրքեր, արժեքավոր գիտական մենագրություններ:

Ամբիոնում աշխատում են ոլորտի առաջատար մասնագետներ՝ սոցիոլոգիական գիտությունների դոկտոր-պրոֆեսորներ, գիտությունների թեկնածուներ:

Ամբիոնն ունի 1 ասպիրանտ, 3 հայցորդ. աշխատում են գիտությունների 4 դոկտոր, պրոֆեսոր, 1 թեկնածու, դոցենտ, 3 թեկնածու, ասիստենտ, 1 թեկնածու, 11 դասախոս, 1 մասնագետ - կոորդինատոր:

 

Էլ. փոստ՝ socwork37@aspu.am

Հեռ.` 59 70 56

Ակադեմիկոս Մկրտիչ Մազմանյանի անվան հոգեբանության ամբիոն

Հոգեբանության ամբիոնը հիմնադրվել է 1951 թվականին՝ ԽՍՀՄ մանկավարժական գիտությունների ակադեմիայի իսկական անդամ, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Մկրտիչ Մազմանյանի նախաձեռնությամբ: Նա ամբիոնը ղեկավարել է մինչև 1977 թվականը: ՀՀ-ում այն ամենահին մասնագիտական ամբիոնն է, որը նախկինում ակտիվ կապեր է ունեցել ԽՍՀՄ տարբեր երկրների բուհերի հոգեբանության ամբիոնների և գիտական կառույցների հետ: Ամբիոնի հիման վրա ստեղծվել են մանկավարժական համալսարանի հոգեբանության մյուս ամբիոնները: Պետք է նշել, որ այդ ժամանակահատվածում բուհում գործել է հոգեբանության պրոբլեմային լաբորատորիա, որի հետ ամբիոնի գիտական համագործակցությունը շատ սերտ էր:

Ակադեմիկոս Մկրտիչ Մազմանյանին մահից հետո ամբիոնը ղեկավարել է մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ազգուշ Հակոբյանը, իսկ 1983-1992թթ. և 1997-2003թթ-ին հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Կառլեն Ոսկանյանը: Ամբիոնի վարիչի պաշտոնում արգասաբեր աշխատանք են իրականացրել հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Սերգեյ Արզումանյանը, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սուսաննա Փիլոսյանը, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Մելս Մկրտումյանը և հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ Վազգեն Մարգարյանը:

Ներկայումս ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատարն է հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՌԴ հոգեբանական գիտությունների միջազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Կամո Վարդանյանը: Ամբիոնի դասախոսների աշխատանքի շնորհիվ ապահովվում է արդյունավետ ուսումնագիտական գործունեություն արդի ժամանակների հոգեբանական գիտության պահանջներին համապատասխան: Նրանց կողմից պարբերաբար հրատարակվում են գիտական մենագրություններ, ուսումնական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, հոդվածներ ինչպես ՀՀ գիտական պարբերականներում, այնպես էլ արտերկրում. քայլեր են ձեռնարկվում միջազգային գրախոսվող պարբերականներում տպագրվելու ուղղությամբ:

Ամբիոնը նաև իրականացնում է մասնագետների պատրաստման գործընթաց՝ ասպիրատուրայի և հայցորդական համակարգի ձևաչափով: Ամբիոնի դասախոսները մասնակցում են վերապատրաստման տարբեր ծրագրերի, ինչպես նաև իրենք են տարբեր կառույցներում կազմակերպում վերապատրաստումներ, թրեյնինգներ, հոգեբանական խորհրդատվություն, վերականգնողական աշխատանքներ:

Ամբիոնի գիտահետազոտական ուղղություններն են.

 • մանկավարժական և տարիքային հոգեբանություն,
 • ընդհանուր հոգեբանություն,
 • հոգեբանության պատմություն,
 • ընտանիքի հոգեբանություն,
 • սոցիալական հոգեբանություն,
 • հոգեֆիզոլոգիա և այլն:

Էլ. փոստ`psychist24@aspu.am

Հեռ.` 59 70 42

Կիրառական հոգեբանության ամբիոն

1996 թվականին, երբ հիմնադրվել է «Հոգեբանության և մանկավարժության» «Հոգեբանության» ամբիոնները: 2006թ.-ին այս ամբիոնների բազայի վրա սահմանվել են համապատասխանաբար հետևյալ ամբիոնները` «Զարգացման և կիրառական հոգեբանության», «Հոգեբանության տեսության և պատմության»:

Մինչև 2009թ.-ը «Զարգացման և կիրառական հոգեբանության» ամբիոնի վարիչ է եղել Սերգեյ Արզումանյանը: Սերգեյ Զումշուդի Արզումանյանը 1982թ.-ին նշանակվել է հոգեբանության պրոբլեմային լաբորատորիայի վարիչ, որտեղ իրականացնում է հետազոտություններ՝ մանկան, տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության խնդիրների հարցերով։ 1991թ.-ին ղեկավարում է հայկական հոգեբանական միության նախագահի պաշտոնը։ 1992-97թ.թ. Արզումանյանը ղեկավարում է ՀՊՄՀ մանկան և ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնը, 1998-2000 թթ՝ Նախադպրոցական մանկավարժության և մանկան հոգեբանության ամբիոնը, 2000-2006թթ. Ընդհանուր հոգեբանության և Կիրառական հոգեբանության ամբիոնները, իսկ 2006-09թթ.` Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնը։ Պրոֆեսոր Արզումանյանը մշակել է «Հանցածին վարքի դիրքորոշման» հոգեբանական տեսությունը, որում բացահայտում է օրինախախտ վարքի դիրքորոշումների ձևավորման, զարգացման, դրսևորման և փոփոխության օրինաչափությունները: Նա ստեղծեց իրավաբանական հոգեբանության դպրոց, զարգացրեց այդ ոլորտի հարակից մի շարք ոլորտներ` դատական հոգեբանություն, քրեական հոգեբանություն, սոցախտաբանություն, դատահոգեբանական փորձաքննությունը:

2009-2011թթ. ամբիոնի վարիչի պաշտոնը զբաղեցրել է Սրբուհի Գևորգյանը, ով եղել է նաև Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկանը::

2011-2021թթ. ամբիոնի վարիչի պարտականությունները կատարել է Սամվել Խուդոյանը: Նա նույնպես իր մեծ ներդրումն է ունեցել ամբիոնի զարգացման գործում: Նրա պաշտոնավարման ընթացքում ամբիոնը վերանվանվեց Կիրառական հոգեբանության ամբիոն: Ամբիոնի անդամների մեծ մասը, բացի դասախոսական գործունեությունից, զբաղվում են հոգեբանական պրակտիկայով, ընդունում և աշխատում են տարբեր խնդիրներով այցելուների հետ, ինչպես նաև կազմակերպում գործնական թրեյնինգներ, վերապատրաստումներ: Ամբիոնը ակտիվ ներգրավված է եղել պատերազմական իրավիճակում զինվորներին հոգեբանական աջակցություն ցույց տալու գործընթացի մեջ, ինչպես նաև տուժողների ընտանիքներին հոգեբանական օգնություն ցուցաբերելու աշխատանքներում:

Ս. Խուդոյանի ղեկավարման ժամանակաշրջանում ամբիոնում իրականցվել են գիտական ուսումնասիրություններ կապված տարիքային զարգացման և ճգնաժամերի խնդիրների հետ, ինչպես նաև ներշնչաքի հոգեբանական ազդեցության, հիպնոթերապիայի հարցերով:

Կիրառական հոգեբանության ամբիոնում է իր գիտամանկավարժական գործունեությունը ծավալում ներկայիս ռեկտորը` Ս. Գևորգյանը:

Կիրառական հոգեբանության ամբիոնում տարբեր տարիների ընթացքում մշակվել են նոր մասնագիտացումների առարկայացանկերը: Բարեփոխվել է բակալավրիատի առարկայացանկը: Կիրառական հոգեբանության ամբիոնը լրիվությամբ կամ մասնակի (Հոգեբանության մյուս ամբիոնների հետ համատեղ) զբաղվում է մագիստրատուրայի հետևյալ ծրագրերով.

 • Զինվորական հոգեբանություն
 • Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա
 • Իրավաբանական հոգեբանություն
 • Կառավարման հոգեբանություն

Ամբիոնի մասնագետների կողմից մշակվել են նեղ մասնագիտացումներին համապատասխան կրթական ծրագրեր, առարկայական նկարագրեր, վերոնշյալ մասնագիտացումների կրթական վերջնաարդյունքներին համապատասխան առարկայացանկ:

2021թ դեկտեմբերից առ այսօր ամբիոնի վարիչի պատականությունները կատարում է Մարիանա Ավետիսյանը: Ամբիոնի գիտահետազոտական ուղղություններն են.

 • Իրավաբանական հոգեբանություն, դատահոգեբանական փորձաքննություններ
 • Կլինիկական հոգեբանություն, մանակական կլինիկական հոգեբանություն /հատուկ հոգեբանություն/
 • Զինվորական հոգեբանություն
 • Սոցիալական հոգեբանություն, կառավարման հոգեբանություն

 

Էլ. փոստ`dev-psych23-2021@aspu.am

Հեռ.` 59 70 41

Մարիանա Սամվելի Ավետիսյան

Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի վարիչի պ/կ, հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Սրբուհի Ռաֆիկի Գևորգյան

ՀՊՄՀ ռեկտոր, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Կամո Երեմի Վարդանյան

Գիտահետազոտական կենտրոնի ղեկավար, հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Սամվել Հրանտի Սուքիասյան

Բժշկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Սուսաննա Միհրանի Փիլոսյան

Հոգ. գիտ. թեկ., պրոֆեսորի պ/կ

 

Նաիրա Ռաֆիկի Հակոբյան

Հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Արուսյակ Գևորգի Գևորգյան

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դասախոս

Մերի Արզումանի Գռաբսկա

Հոգ. գիտ. թեկ., դասախոս

Նարինե Եղիշի Ստեփանյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Զարզանդ Դավթի Ասատրյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ, գնդապետ

Արմեն Տիգրանի Բեջանյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ, ավագ գիտաշխատող

Արմեն Կարապետի Աբգարյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դասախոս

Աննա Դավթի Առաքելյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Արամ Սմբատի Գյուրջյան

Հոգ.գիտ.թեկնածու., դասախոս

Սիրինա Հովհաննեսի Առաքելյան

Դասախոս

Գոռ Սուրենի Եսայան

Հոգ. գիտ. թեկ., դասախոս

Նորություններ