ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կրթության իրականացման ձևեր
 • Առկա
 • Հեռակա
Բակալավրիատ
 • Հոգեբանություն
 • Սոցիալական աշխատանք
 • Սոցիալական մանկավարժություն
 • Սոցիոլոգիա
Մագիստրատուրա
 • Հոգեբանություն
 • Զինվորական հոգեբանություն
 • Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա
 • Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն
 • Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն
 • Գործնական հոգեբանություն
 • Իրավաբանական հոգեբանություն
 • Ընտանիքի հոգեբանություն
 • Սոցիոլոգիա
 • Սոցիալական մանկավարժություն
 • Սոցիալական աշխատանք

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտում 1948-1949 ուսումնական տարում բացվել է հոգեբանության–տրամաբանության ֆակուլտետը, որը 1956 թվականին վերակազմավորվել է մանկավարժության ֆակուլտետի` դպրոցական և նախադպրոցական բաժիններով, այնուհետև` 1957 թվականին, ֆակուլտետին կից ստեղծվել է հոգեբանության պրոբլեմային լաբորատորիան:

Երկար տարիներ գործելով այս կարգավիճակով` 1996 թվականին հիմնադրվել է հոգեբանության և մանկավարժության ֆակուլտետը` հանրակրթական հաստատությունների, պաշտպանության և արդարադատության նախարարությունների համակարգերում մասնագիտական հատուկ կադրեր պատրաստելու նպատակով: Համապատասխանաբար տրվել են հոգեբան-մանկավարժի, իրավաբանական հոգեբանի և ռազմական հոգեբանի որակավորումներ:

2006 թվականից այն վերանվանվել է հոգեբանության և սոցիալական մանկավարժության ֆակուլտետի` ներառելով նաև սոցիալական մանկավարժություն մասնագիտությունը:

2011 թվականից ֆակուլտետը կոչվում է կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ: Ֆակուլտետը մեծ ներդրում ունի Հայաստանի Հանրապետությունում հոգեբանական գիտության և պրակտիկայի ձևավորման, զարգացման և ընդլայնման գործում:

Վերջին տարիներին ամրապնդվել է ֆակուլտետի`որպես հոգեբանության, մանկավարժության, սոցիոլոգիայի ոլորտներում գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման տարածաշրջանում առաջատար կենտրոնի դերը:

Ֆակուլտետում հաջողությամբ զուգակցվում են իրականացվող գիտահետազոտական, կրթական և նորարարական մանկավարժական գործընթացները, ընդլայնվել է միջազգային համագործակցության շրջանակը ֆակուլտետի կազմում ընդգրկված ամբիոնների գիտահետազոտական ուղղություններին համապատասխան: Ֆակուլտետում հետևողական աշխատանքներ են իրականացվում բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների մոտ գիտահետազոտական գործունեության նկատմամբ հետաքրքրության մակարդակի, այդ գործունեության որակի բարձրացման, գիտական ընկերության աշխատանքների աշխուժացման ուղղությամբ:

Ֆակուլտետում դասավանդում են 1 ակադեմիկոս, գիտությունների 13 դոկտորներ և 39 թեկնածուներ:

Աշխատակազմ

Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն

ՀՊՄՀ-ի Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնը հիմնադրվել է 2009 թվականին՝ սոցիոլոգիայի լաբորատորիայի կողմից կատարված գիտահետազոտական աշխատանքների հիման վրա:

Ամբիոնը մեծ ներդրում է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիոլոգիական գիտության և պրակտիկայի ձևավորման, զարգացման և պրոպագանդման գործում: Սոցիոլոգիական գիտության ձևավորման գործում մեծ ներդրում են ունեցել Յուրի Գասպարյանը, ակադեմիկոս Գևորգ Պողոսյանը:

Ամբիոնի աջակցությամբ կազմակերպվել են մի շարք հանրապետական և միջազգային կոնֆերանսներ: Ամեն տարի ամբիոնի անդամները մասնակցում են միջազգային կոնգրեսների, համագործակցում արտասահմանյան գիտնականների հետ, իրականացնում համատեղ հետազոտական ծրագրեր:

Ամբիոնի անդամների ուժերով ստեղծվել են բազմաթիվ սոցիոլոգիական դասագրքեր, արժեքավոր գիտական մենագրություններ: Ամբիոնի անդամների ուժերով ստեղծվել են բազմաթիվ սոցիոլոգիական դասագրքեր, արժեքավոր գիտական մենագրություններ:

Ամբիոնում աշխատում են ոլորտի առաջատար մասնագետներ՝ սոցիոլոգիական գիտությունների դոկտոր-պրոֆեսորներ, գիտությունների թեկնածուներ:

Ամբիոնն ունի 1 ասպիրանտ, 3 հայցորդ. աշխատում են գիտությունների 4 դոկտոր, պրոֆեսոր, 1 թեկնածու, դոցենտ, 3 թեկնածու, ասիստենտ, 1 թեկնածու, 11 դասախոս, 1 մասնագետ - կոորդինատոր:

 

Էլ. փոստ՝ socwork37@aspu.am

Հեռ.` 59 70 56

Վիգեն Մաթևոսի Շամիրյան

Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի վարիչի պ/կ, սոց․ գիտ․ թեկ․, դոցենտ

Յուրի Արսենի Գասպարյան

Սոց. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Գայանե Գարունի Մարկոսյան

Տեխ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ռոմիկ Խասիբեկի Քոչարյան

Փիլ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Անահիտ Ռոբերտի Ջիջյան

Փիլ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Սամսոն Արարատի Մխիթարյան

Սոց. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Սյուզաննա Եղիազարյան Ժուլվերնի

Դասախոս 

Շուշան Հայկազունու Սիմոնյան

Դասախոս

Նունե Գևորգի Գևորգյան

Դասախոս, գիտաշխատող

Գոհար Սերգեյի Մկոյան

Սոց. գիտ. թեկնածու

Գայանե Ալբերտի Ասատրյան

Դասախոս

 

Քրիստինե Ասատուրի Տանաջյան

Դասախոս, լաբորատորիայի գիտաշխատող

Սառա Հայրիկի Շմավոնյան

Դասախոս

 

Նելլի Սամվելի Մելքոնյան

Դասախոս, գիտաշխատող

 

 

Անի Արտեմի Ռուստամյան

Մասնագետ

 

Էռնեստ Ռուբենի Գրիգորյան

Փիլ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Քաջիկ Մարտիրոսի Օհանյան

Փիլ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ռոբերտ Զալիբեկի Ջիջյան

Փիլ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Հոգեբանության ամբիոն

Մելսիկ Պարգևի Մկրտումյան

Հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Լաբորատորիայի ղեկավար

Նաիրա Ռաֆիկի Հակոբյան

Հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ռուզաննա Համբարձումի Պետրոսյան

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկանի ժ/պ, հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Լիդա Ռազմիկի Արամյան

Դեկանի տեղակալ ուսումնական գծով, հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Սոնա Արտակի Մակիչյան

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ, հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Լիլիթ Յուրիկի Մկրտումյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ, ավագ գիտաշխատող

Արմինե Սուրենի Խաչատրյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ, լաբորատորիայի աշխատակից

Մանիկ Իշխանի Հակոբյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Հասմիկ Գարեգինի Պետրոսյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Լուսիկ Ներսեսի Քուրքչյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Վահրամ Մհերի Քոսակյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Գայանե Կառլոսի Գրիգորյան

Քիմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Եվա Լևոնի Հովհաննիսյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Լիլիթ Լաչինի Լաչինյան

Հոգ. գիտ. թեկ.,դոցենտ

Արաքսյա Սերյոժայի Կաթունյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դասախոս

Մարի Հարությունի Քելոյան

Հոգ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

Նվարդ Վազգենի Արզումանյան

Հոգ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

Մարինե Արմենի Միքայելյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ, լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող

Արուսյակ Գևորգի Գևորգյան

Դասախոս

Հասմիկ Հենրիկի Փալանդուզյան

Դասախոս

Անժելա Մանվելի Սարգսյան

Դասախոս, լաբորատորիայի գիտաշխատող

Նաիրա Սամվելի Հարությունյան

Դասախոս

Հակոբ Մուշեղի Գևորգյան

Դասախոս 

Լիլիթ Թորգոմի Վարդանյան

Հոգ․ գիտ․ թեկ․, ասիստենտ

Անի Սամվելի Խուդոյան

Հոգ․ գիտ․ թեկ․, դասախոս 

Կիրառական հոգեբանության ամբիոն

Սամվել Սուրենի Խուդոյան

Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Կամո Երեմի Վարդանյան

Գիտահետազոտական կենտրոնի ղեկավար, հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Սրբուհի Ռաֆիկի Գևորգյան

Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր, հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Սամվել Հրանտի Սուքիասյան

Բժշկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Սուսաննա Միհրանի Փիլոսյան

Հոգ. գիտ. թեկ., պրոֆեսորի պ/կ

 

Մարիանա Սամվելի Ավետիսյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Նարինե Եղիշի Ստեփանյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Անժելա Վարդանի Վարդանյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Զարզանդ Դավթի Ասատրյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ, փոխգնդապետ

Արա Վլադիմիրի Երեմյան

Աշխատակազմի և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր, իրավաբ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Գայանե Անդրանիկի Խաչիկյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Անահիտ Սերգեյի Արզումանյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Արմեն Տիգրանի Բեջանյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ, ավագ գիտաշխատող

Լևոն Կարոյի Սարգսյան

Հոգ. գիտ. թեկ.,դոցենտ

Արմեն Կարապետի Աբգարյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դասախոս

Աննա Դավթի Առաքելյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Սիրինա Հովհաննեսի Առաքելյան

Դասախոս

Ռուզաննա Արմենի Մարգարյան

Մասնագետ

Նորություններ