ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կրթության որակի ապահովման և կառավարման բաժինը համակարգում և իրականացնում է համալսարանի որակի ապահովման գործառույթները ՀՊՄՀ-ի ռազմավարությանը համապատասխան: Բաժինը համակարգում է Համալսարանի ռազմավարական խնդիրների իրագործումը, նախաձեռնում համագործակցություններ տեղային և օտարերկրյա բուհերի համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ և հետևում դրանց իրականացմանը: Բաժնի առաքելությունը՝ որակի ներքին ապահովման մեխանիզմների գործադրումը և որակի շարունակական բարելավման մշակույթի խթանումը։

Մեր նպատակներն են.

  • հիմնել որակի ապահովման պատասխանատուների և փորձագիտական բազա,
  • պարբերաբար կազմակերպվող հանդիպումների միջոցով բարձրացնել համալսարանի շրջանում կրթության ոլորտի վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակը,
  • մասնակից դարձնել ՀՊՄՀ աշխատակիցներին և ուսանողներին կրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների, որոշումների կայացման 

Կրթության որակի ապահովման և կառավարման բաժնի գործունեությանը կարող եք ծանոթանալ նաև հետևելով հղմանը՝  www.qa-dep.aspu.am

 

Կանոնադրություն

Նորություններ