ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2023-2024 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակ

 

Առկա բակալավրիատ

Գեղարվեստական լուսանկարչություն

Գործիքային կատարողականություն

Թանգարանային գործ և պատմ. կառ. պահպ.

Լրագրություն

Կառավարում ըստ ոլորտի

Պարարվեստ

Ռեժիսուրա

Օպերատորություն

Առկա մագիստրատուրա

Գեղարվեստական լուսանկարչություն

Գրադարանային տեղեկատվական աղբյուրներ

Թանգարանային գործ և պատմ. կառ. պահպ.

Լրագրություն

Պարարվեստ

Պրոդյուսերական գործ

Ռեժիսուրա

Օպերատորություն

 

2023-2024 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակ

Առկա բակալավրիատ

Գեղարվեստական լուսանկարչություն

Գործիքային կատարողականություն

Թանգարանային գործ և պատմ. կառ. պահպ.

Լրագրություն

Կառավարում ըստ ոլորտի

Պարարվեստ

Ռեժիսուրա

Օպերատորություն

 

Առկա մագիստրատուրա 

Գեղարվեստական լուսանկարչություն

Գրադարանային տեղեկատվական աղբյուրներ

Թանգարանային գործ և պատմ. կառ. պահպ.

Լրագրություն

Պարարվեստ

Պրոդյուսերական գործ

Ռեժիսուրա

Օպերատորություն

                                                                               
2023-2024 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակ

Հեռակա բակալավրիատ

Գեղարվեստական լուսանկարչություն

Գրադարանային տեղեկատվական աղբյուրներ

Թանգարանային գործ և պատմամշակութային կառույցների պահպանությո

Կառավարում ըստ ոլորտի

Պարարվեստ

Օպերատորություն