ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2022-2023 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակ

 

Առկա բակալավրիատ

Գեղարվեստական լուսանկարչություն

Գործիքային կատարողականություն

Թանգարանային գործ և պատմ. կառ. պահպ.

Լրագրություն

Կառավարում ըստ ոլորտի

Պարարվեստ

Ռեժիսուրա

Օպերատորություն


Առկա մագիստրատուրա

Գեղարվեստական լուսանկարչություն

Գրադարանային տեղեկատվական աղբյուրներ

Թանգարանային գործ և պատմ. կառ. պահպ.

Լրագրություն

Պարարվեստ

Պրոդյուսերական գործ

Ռեժիսուրա

Օպերատորություն

2022-2023 ուսումնական տարվա 1-ին  կիսամյակ

 

 

Հեռակա բակալավրիատ

Գեղարվեստական լուսանկարչություն

Գրադարանային տեղեկատվական աղբյուրներ

Թանգարանային գործ և պատմ. կառ. պահպ․

Կառավարում ըստ ոլորտի

Պարարվեստ

Օպերատորություն

2022-2023 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակ

 

 

Հեռակա բակալավրիատ

Գեղարվեստական լուսանկարչություն

Գրադարանային տեղեկատվական աղբյուրներ

Կառավարում ըստ ոլորտի

Պարարվեստ

Օպերատորություն