ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2018-2019 ուստարվա առկա ուսուցման համակարգի 2-րդ կիսամյակի ամփոփիչ քննությունների գրաֆիկ

 

Բակալավրիատ

Բակալավրիատ

 

2018-2019 ուստարվա առկա ուսուցման համակարգի ավարտական ամփոփիչ քննությունների գրաֆիկ

 

 

Բակալավրիատ

Մագիստրատուրա

 

2018-2019 ուստարվա հեռակա ուսուցման համակարգի ավարտական ամփոփիչ քննությունների գրաֆիկ

 

Բակալավրիատ