ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Դիմորդները ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը

1. Դիմում-հայտ /գրվում է տեղում/
2. Դիպլոմի և դիպլոմի հավելվածի /միջուկի/ բնօրինակը և պատճենը
3. Անձնագրի պատճենը
4. Ինքնակենսագրություն
5. 4 լուսանկար /3*4 չափսի/
6. Տպագրված կամ տպամգրման ընդունված գիտական աշխատությունների, թեզիսների ցուցակը /դրանց առկայության դեպքում/:

Հասցեն՝ ք. Երևան, Խանջյան 5, 110 սենյակ, հեռախոս՝ 59 70 69, ընդունող հանձնաժողով:

Նորություններ