ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Խանջյան 5

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ
Էլ. փոստ՝ sk-8@aspu.am
Հեռ.` 59 70 18

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ
Էլ. փոստ` kqa-3@aspu.am,
Հեռ.` 59 70 30

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Էլ. փոստ՝ khs-6@aspu.am
Հեռ.` 59 70 40

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ

էլ. փոստ` mfi-2@aspu.am
Հեռ.` 59 70 38

Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետ
Էլ. փոստ՝ hk-9@aspu.am
Հեռ.` 59 70 60 

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ
Առաջին մասնաշենք

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Տ.Մեծի 17

Վարչական մասնաշենք
Էլ. փոստ՝ info@aspu.am aspu.am@aspu.am
Հեռ.` 59 70 00, 59 70 49

Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետ
Էլ. փոստ՝ pi-4@aspu.am
Հեռ.`59  70 10, 59  70 11

Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն
Էլ. փոստ՝ ecoteach09@aspu.am
Հեռ.` 59 70 39

 

 

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ
Երկրորդ մասնաշենք

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Խանջյան 5

Արխիվ
Էլ. փոստ` archive@aspu.am
Հեռ.` 59 70 55

 

 

 

 

 

 

ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ
Երրորդ մասնաշենք

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ալ. Մանուկյան 13

Բանասիրական ֆակուլտետ
Էլ. փոստ` bs-1@aspu.am,
Հեռ.`55 60 30 (նեքին՝ 120)

Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ
էլ. փոստ` gk-5@aspu.am
Հեռ.` 55 60 30 (ներքին՝ 135,136,165)

Օտար լեզուների ֆակուլտետ
էլ. փոստ` ol-10@aspu.am
Հեռ.` 55 60 30 (նեքին՝ 144)

 

 

ՉՈՐՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ
Չորրորդ մասնաշենք

Հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Ալ.Մանուկյան 13
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Այգեստան 7-րդ փողոց 1

Կուլտուրայի ֆակուլտետ
էլ. փոստ` k-7@aspu.am
Հեռ.` 55 60 30 (ներքին՝ 101, 103)