ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մանկավարժական համալսարանում գործում են հոգեբանության և փիլիսոփայության 064 և մանկավարժության 020 մասնագիտական խորհուրդները, որոնք գիտական կադրեր են թողարկում ինչպես մեր բուհի, այնպես էլ հանրապետության և բուհական համակարգի համար: