ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մանկավարժական համալսարանում գործում է փիլիսոփայության 062, հոգեբանության 064 և մանկավարժության 020 մասնագիտական խորհուրդները, որոնք գիտական կադրեր են թողարկում ինչպես  բուհի, այնպես էլ հանրապետության բուհական համակարգի համար։