ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մանկավարժական համալսարանում գործում է փիլիսոփայության 062 մասնագիտական խորհուրդները, որը գիտական կադրեր են թողարկում ինչպես  բուհի, այնպես էլ հանրապետության և բուհական համակարգի համար