ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Տարրական դպրոցի ծնողական համալսարանի ծրագիրpdf
2016
Ընտանեկան դաստիարակության և դպրոց_ընտանիք կապի ամրապնդման ուղղությամբ ուսուցիչներին ներկայացվող մանկավարժական պահանջներըpdf
2016
Ընտանիք-դպրոց համագործակցության մոդելpdf
2016
Տարրական դպրոցի ծնողական համալսարանի ծրագրի բացատրագիրpdf
2016
Ընտանիքում ապահով մանկության բնութագրիչներըpdf
2016