ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Միջազգային համագործակցության բաժինը համակարգում և իրականացնում է համալսարանի միջազգային համագործակցությունը ՀՊՄՀ-ի միջազգայնացման ռազմավարությանը համապատասխան: Բաժինը համակարգում է Համալսարանի ռազմավարական խնդիրների իրագործումը, նախաձեռնում համագործակցություններ օտարերկրյա բուհերի հետ, մշակում համագործակցային ծրագրեր համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ և հետևում դրանց իրականացմանը:

Բաժինն ապահովում է  ՀՊՄՀ-ի անդամակցությունն ու համագործակցությունը բազմաթիվ ցանցերի եւ կազմակերպությունների, ինչպես նաև աշխարհի մի շարք բուհերի եւ գիտահետազոտական ​​կենտրոնների  հետ:

 

Նորություններ