ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Թամարա Էդուարդի Նալբանդյան

Մասնագետ

Արեւիկ Վարդանի Խուգեյան

Դասախոս

Իրինա Ռոմանի Պոնոմարենկո

Դասախոս

Մարիաննա Գիգոլի Ամիրաղյան

Դասախոս

Մարիաննա Սամվելի Ավագյան

Մանկ. գիտ. թեկ.,դասախոս

Արմինե Ռաֆիկի Մուրադյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դասախոս

Սիլվա Միքայելի Հակոբյան

Ասիստենտ

Սահակ Պողոսի Հովսեփյան

Դոցենտ

Հասմիկ Գրիգորի Սարգսյան

ՀՊՄՀ-ի արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, մանկ. գիտ.թեկ.,դոցենտ

Ալլա Մարտինի Դալլաքյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Արմենուհի Մամիկոնի Ղազարյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Քնարիկ Ժորայի Ասմարյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Սվետլանա Ալեքսանի Մարության

Մանկ. գիտ. թեկ., պրոֆեսոր

Շողիկ Բաբկենի Ոսկանյան

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Հեղինե Վարդգեսի Խաչատրյան

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի դեկան, մանկ. գիտ. թեկ., հոգեբանության դոցենտ

Վլադիմիր Սևանի Կարապետյան

Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի վարիչ, հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր