ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՆԱԻՐԱ ՅՈՒՐԱՅԻ ՎԱՀԱՆՅԱՆ
ՀԱՅ ԿՈՄՊՈԶԻՏՈՐՆԵՐԻ ԴԱՇՆԱՄՈՒՐԱՅԻՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՏՈՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
0000
Սեղմագիր
Գագիկ Կառլենի Էմինյան
Հասարակագիտական առարկաները՝ որպես ավագ դպրոցականների հայրենասիրական դաստիարակության հիմքpdf
0000
Սեղմագիր
ՎԱՐԴԻԹԵՐ ՋԱՆԻԲԵԿԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
0000
Սեղմագիր
ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԳԵՎՈՐԳԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԻՐԱՎԱՊԱՀ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԸpdf
0000
Սեղմագիր
ԼԻԼԻԹ ԳՈՒՐԳԵՆԻ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸpdf
0000
Սեղմագիր
Նարինե Ռաֆիկի Մատինյան
Ուսուցչի մասնագիտական ռեֆլեքսիվ հմտությունների զարգացման ուղիները շարունակական կրթության համատեքստումpdf
0000
Սեղմագիր
ՄԵՐԻ ՀՐԱՉԻ ՇԱԲՈՅԱՆ
ԼՈԳՈՊԵԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ԿՈԿՈՐԴԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈpdf
0000
Սեղմագիր
Անի Սեյրանի Մկրտումյան
Դպրոցականների հետազոտական կարողությունների զարգացման տեխնոլոգիաները աշխարհագրության ուսուցման գործընթացումpdf
0000
Սեղմագիր
Ժենյա Տեր-Վարդանյան Վազգենի
Գործարար անգլերենի հաղորդակցական կարողությունների զարգացման մեթոդական համակարգի մշակումն ու կիրառումը հայալեզու լսարանումpdf
0000
Սեղմագիր
Արամայիս Սպարտակի Սիմոնյան
«Մոլեկուլային ֆիզիկա» և «Ջերմային երևույթներ» բաժինների դժվար յուրացվող թեմաների դասավանդման մեթոդիկանpdf
0000
Սեղմագիր
ԼԻԼԻԹ ԳՈՒՐԳԵՆԻ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸpdf
0000
Սեղմագիր
ԳԱԳԻԿ ԿԱՌԼԵՆԻ ԷՄԻՆՅԱՆ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԸ` ՈՐՊԵՍ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔpdf
0000
Սեղմագիր
ՄԵԼԻՆԵ ԱՐԾՐՈՒՆԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
0000
Սեղմագիր
Միշա Վարուժանի Թադևոսյան
Կրթության կազմակերպման հիմախնդիրները ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներումpdf
0000
Սեղմագիր
ԱՐԱՅԻԿ ՌՈԲԵՐՏԻ ՖԻՐՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԳՈՏՈՒ ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՑԱԽԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)pdf
0000
Սեղմագիր