ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աննա Լևոնի Ռուբենյան
Բնագիտական կրթության բովանդակության ինտեգրման հիմնախնդիրը ավագ դպրոցումpdf
2018
Սեղմագիր
ՄԱՐԱՏ ՎՐԵԺԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԻՄԱՑԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲpdf
2018
Սեղմագիր
ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ԳԵՂԱՄԻ ԽԱԼԱԹՅԱՆ
ԲԱՌԱԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2017
Սեղմագիր
ԳՈՀԱՐ ՎԱՀԱՆԻ ԲԱՐՈՅԱՆ
ԽՈՍՔԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐՆ ԱՈՒՏԻԶՄԻ ՇՏԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2017
Սեղմագիր
ՀՈՍՍԵԻՆ ԱՍԼԱՆԱԲԱԴԻ
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԻՐԱՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄpdf
2017
Սեղմագիր
Ժաննա Հարությունի Պայլոզյան
Խոսքային հաղորդակցման վերականգնումը աֆազիայի ժամանակpdf
2017
Սեղմագիր
Լուսինե Սամվելի Աթոյան
ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԹԵՍՏԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄpdf
2017
Սեղմագիր
ԱՆԱՀԻՏ ՌԱՖԻԿԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՈՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸpdf
2017
Սեղմագիր
ՀԱՅԿԱԶՆ ՍԱՐԻԲԵԿԻ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԱՐՏԱԴԱՍԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄՆ ԱՐԴԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄpdf
2017
Սեղմագիր
ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՍԱՄՎԵԼԻ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ «ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱ» ԲԱԺՆԻ ԽՈՐԱՑՎԱԾ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸpdf
2017
Սեղմագիր
Հասմիկ Լեւոնի Շահինյան
Սոցիալական դիրքորոշումների դերը սննդային վարքի շեղումների ձեւավորման գործումpdf
2017
Սեղմագիր
ԱՐՄԻՆԵ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԳՈՐԾԱՌՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ (ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ԱՄՆ-ՈՒՄ ԲՆԱԿՎՈՂ ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)pdf
2017
Սեղմագիր
ԼԻԱՆԱ ՀԱՅԿԻ ԱՎԴԱԼՅԱՆ
ԷԼԵԿՏՐԱԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ԽՈՐԱՑՎԱԾ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸpdf
2017
Սեղմագիր
Նելլի Նորիկի Դավթյան
Ավագ դպրոցի աշակերտի գիտական աշխարհայացքի ձևավորման մեթոդական համակարգը կենսաբանության ուսուցման գործընթացումpdf
2017
Սեղմագիր
Վարդան Ռազմիկի Պարսամյան
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՈՐԱԿՅԱԼ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2017
Սեղմագիր