ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ ՀԱԿՈԲԻ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԼԵԶՎԱԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԲՈՒՀՈՒՄpdf
2018
Սեղմագիր
Տաթևիկ Գուրգենի Գևորգյան
Անգլերենի ունկնդրության կարողությունների զարգացման մեթոդական համակարգը ոչ լեզվական ֆակուլտետումpdf
2018
Սեղմագիր
ՆԵԳԱՐԵՇՆԵԺԱԴ ԱԲԴՈԼՄԱՋԻԴ
ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ ԵՎ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋpdf
2018
Սեղմագիր
ՎԱԼԻՈԼԼԱՀ ԽՈՍՐԱՎԻ
ԿՐԹԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՅՐՈՒՄԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸpdf
2018
Սեղմագիր
Աննա Լևոնի Ռուբենյան
Բնագիտական կրթության բովանդակության ինտեգրման հիմնախնդիրը ավագ դպրոցումpdf
2018
Սեղմագիր
ՄԱՐԱՏ ՎՐԵԺԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԻՄԱՑԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲpdf
2018
Սեղմագիր
ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ԳԵՂԱՄԻ ԽԱԼԱԹՅԱՆ
ԲԱՌԱԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2017
Սեղմագիր
ԳՈՀԱՐ ՎԱՀԱՆԻ ԲԱՐՈՅԱՆ
ԽՈՍՔԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐՆ ԱՈՒՏԻԶՄԻ ՇՏԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2017
Սեղմագիր
ՀՈՍՍԵԻՆ ԱՍԼԱՆԱԲԱԴԻ
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԻՐԱՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄpdf
2017
Սեղմագիր
Ժաննա Հարությունի Պայլոզյան
Խոսքային հաղորդակցման վերականգնումը աֆազիայի ժամանակpdf
2017
Սեղմագիր
Լուսինե Սամվելի Աթոյան
ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԹԵՍՏԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄpdf
2017
Սեղմագիր
ԱՆԱՀԻՏ ՌԱՖԻԿԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՈՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸpdf
2017
Սեղմագիր
ՀԱՅԿԱԶՆ ՍԱՐԻԲԵԿԻ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԱՐՏԱԴԱՍԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄՆ ԱՐԴԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄpdf
2017
Սեղմագիր
ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՍԱՄՎԵԼԻ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ «ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱ» ԲԱԺՆԻ ԽՈՐԱՑՎԱԾ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸpdf
2017
Սեղմագիր
Հասմիկ Լեւոնի Շահինյան
Սոցիալական դիրքորոշումների դերը սննդային վարքի շեղումների ձեւավորման գործումpdf
2017
Սեղմագիր