ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՀԱՅԿԱԶՆ ՍԱՐԻԲԵԿԻ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԱՐՏԱԴԱՍԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄՆ ԱՐԴԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄpdf
2017
Սեղմագիր
ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՍԱՄՎԵԼԻ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ «ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱ» ԲԱԺՆԻ ԽՈՐԱՑՎԱԾ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸpdf
2017
Սեղմագիր
Հասմիկ Լեւոնի Շահինյան
Սոցիալական դիրքորոշումների դերը սննդային վարքի շեղումների ձեւավորման գործումpdf
2017
Սեղմագիր
ԱՐՄԻՆԵ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԳՈՐԾԱՌՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ (ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ԱՄՆ-ՈՒՄ ԲՆԱԿՎՈՂ ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)pdf
2017
Սեղմագիր
ԼԻԱՆԱ ՀԱՅԿԻ ԱՎԴԱԼՅԱՆ
ԷԼԵԿՏՐԱԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ԽՈՐԱՑՎԱԾ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸpdf
2017
Սեղմագիր
Նելլի Նորիկի Դավթյան
Ավագ դպրոցի աշակերտի գիտական աշխարհայացքի ձևավորման մեթոդական համակարգը կենսաբանության ուսուցման գործընթացումpdf
2017
Սեղմագիր
Վարդան Ռազմիկի Պարսամյան
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՈՐԱԿՅԱԼ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2017
Սեղմագիր
Մարիաննա Սամվելի Ավագյան
Նախադպրոցականի համագործակցային կարողությունների ձևավորման մանկավարժական պայմաններըpdf
2017
Սեղմագիր
ԴԻԱՆԱ ՀՈՎԻԿԻ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ
ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂ ԼՐԱԳՐՈՂԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸpdf
2017
Սեղմագիր
Ռուբեն Գերասիմի Մկրտչյան
Խնդրահարույց իրավիճակներում կոնֆլիկտների դրսևորման հոգեբանական առանձնահատկությունները (Քննչական գործունեության օրինակով)pdf
2017
Սեղմագիր
Նաիրա Երվանդի Դայլան
Արդի լեզվակրթական համակարգում մշակույթների խաչաձևման մոտեցումը ռուսերենի որպես օտար լեզվի ուսուցման գործընթացումpdf
2017
Սեղմագիր
Վազգեն Մելսիկի Մկրտումյան
Անցումային հասարակությունում արդյունավետ գործարարի սոցիալ-հոգբենական նախադրյալներըpdf
2017
Սեղմագիր
Զարուհի Բաբկենի Շահինյան
Անձի բնութագրերի և ինքնակառավարման փոխներգործության օրինաչափությունները՝ հարաբերական հանգստի և քննական լարվածության պայմաններումpdf
2017
Սեղմագիր
ՀՈՎԻԿ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ ԲԼԲՈՒԼՅԱՆ
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2017
Սեղմագիր
Սոնա Ռաֆիկի Դավթյան
ՏԵՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁևԱՎՈՐՈՒՄՆ ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄpdf
2017
ՍԵՂՄԱԳԻՐ