ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նարինե Ռաֆիկի Մատինյան
Ուսուցչի մասնագիտական ռեֆլեքսիվ հմտությունների զարգացման ուղիները շարունակական կրթության համատեքստումpdf
0000
Սեղմագիր
ՄԵՐԻ ՀՐԱՉԻ ՇԱԲՈՅԱՆ
ԼՈԳՈՊԵԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ԿՈԿՈՐԴԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈpdf
0000
Սեղմագիր
Անի Սեյրանի Մկրտումյան
Դպրոցականների հետազոտական կարողությունների զարգացման տեխնոլոգիաները աշխարհագրության ուսուցման գործընթացումpdf
0000
Սեղմագիր
Ժենյա Տեր-Վարդանյան Վազգենի
Գործարար անգլերենի հաղորդակցական կարողությունների զարգացման մեթոդական համակարգի մշակումն ու կիրառումը հայալեզու լսարանումpdf
0000
Սեղմագիր
Արամայիս Սպարտակի Սիմոնյան
«Մոլեկուլային ֆիզիկա» և «Ջերմային երևույթներ» բաժինների դժվար յուրացվող թեմաների դասավանդման մեթոդիկանpdf
0000
Սեղմագիր
ԼԻԼԻԹ ԳՈՒՐԳԵՆԻ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸpdf
0000
Սեղմագիր
ԳԱԳԻԿ ԿԱՌԼԵՆԻ ԷՄԻՆՅԱՆ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԸ` ՈՐՊԵՍ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔpdf
0000
Սեղմագիր
ՄԵԼԻՆԵ ԱՐԾՐՈՒՆԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
0000
Սեղմագիր
Միշա Վարուժանի Թադևոսյան
Կրթության կազմակերպման հիմախնդիրները ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներումpdf
0000
Սեղմագիր
ԱՐԱՅԻԿ ՌՈԲԵՐՏԻ ՖԻՐՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԳՈՏՈՒ ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՑԱԽԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)pdf
0000
Սեղմագիր
Ամալյա Բաբկենի Պետրոսյան
Գերմաներեն բնագրերի ընթերցանության բովանդակության ստուգման ռազմավարությունը ոչ լեզվական ֆակուլտետումpdf
0000
Սեղմագիր
Նաիրա Արարատի Թոռունյան
Մայրենիի դասագործընթացում կրտսեր դպրոցականի բառապաշարի հարստացման մեթոդներըpdf
0000
Սեղմագիր
ՆԱՐԻՆԵ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԲՈՒԿՈՒՇՅԱՆ
ԲԱՆԱՎՈՐ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԼԵԶՎԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (ԿՈՄՊԵՏԵՆՏԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՄԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ)pdf
0000
Սեղմագիր
ԼԻԼԻԹ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀԵՏՎՆԱՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍԹՐԵՍԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՆՁԻ «ԵՍ» ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՈՒՄpdf
0000
Սեղմագիր
ՖՐԻԴԱ ՀՄԱՅԱԿԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄpdf
2021
Սեղմագիր