ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Դանիելյան Սաթենիկ Հովհաննեսի
Դեռահասության ճգնաժամը և սեռային ինքնահաստատման առանձնահատկություններըpdf
2023
Սեղմագիր
Հակոբյան Աննա Սամվելի
Ինժեներական մտածողության ձևավորման առանձնահատկությունները հիմական դպրոցի «Տեխնոլոգիա» առարկայի ուսուցման գործընթացումpdf
2023
Սեղմագիր
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԼԻԼԻԹ ՀԱՅԿԻ
ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՍԵՌԱԴԵՐԱՅԻՆ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԴԵՍՏՐՈՒԿՑԻԱՅԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄpdf
2023
Սեղմագիր
Հակոբ Մուշեղի Գեվորգյան
Զինված ուժերում ծառայողական գործունեության արդյունավետության գնահատման սոցիալ-հոգեբանական մեխանիզմները (ՀՀ Զու կրտսեր սպայական կազմի օրինակով)pdf
2023
Սեղմագիր
Տաթևիկ Վարդանի Ենոքյան
Կրտսեր դպրոցականների հաղորդակցական կարողությունների ձևավորումը մայրենիի դասերինpdf
2023
Սեղմագիր
Աննա Գրիշայի Գալստյան
Կրտսեր դպրոցականի ինքնագնահատման կարողության ձևավորման մանկավարժական պայմաններըpdf
2023
Սեղմագիր
Քրիստինե Համլետի Մեժլումյան
Անգլերենի բժշկական ենթալեզվի ուսուցման հաղորդակցական ռամավարություններըpdf
2023
Սեղմագիր
Քնարիկ Ներսեսի Առաքելյան
ԱՆՁԻ ՆԵՐԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԶՈՀԱՅՆԱՑՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸpdf
2023
Սեղմագիր
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՍԼԱՎԻԿԻ ԺԱՄԿՈՑՅԱՆ
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՈՐՈՇ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ՝ ԱՆՁԻ ՀԱՍՈՒՆԱՑՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՓՈՒԼԵՐՈՒՄpdf
2023
Սեղմագիր
էլեն Սամվելի Ավետիսյան
Ավագ դպրոցականի հանրամշակութային կոմպետենցիայի զարգացման ռազմավարությունն անգլերենի ուսուցման գործընթացումpdf
2023
Սեղմագիր
Անի Սպարտակի Նազարյան
Սոցիալական կարծրատիպերի և անձնային աճի համահարաբերակցությունըpdf
2023
Սեղմագիր
ՔՐԻՍՏԻՆԱ ԱՐՍԵՆԻ ԽԱՌԱՏՅԱՆ
ԼՈԳՈՊԵԴԱԿԱՆ ՎԱՂ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴԵԼԸ ԱՈՒՏԻԶՄԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԵՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄpdf
2023
Սեղմագիր
Սոնա Արայի Դավթյան
Կենսաբարոյագիտությունը որպես միջգիտակարգային գիտելիքի և արժեբանության նոր ձևpdf
2023
Սեղմագիր
ՆՈՒՆԵ ԳԱԳԻԿԻ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑpdf
2023
Սեղմագիր
Մերի Սամվելի Եսայան
ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԵՐԻ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2023
Սեղմագիր