ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԼՈՒՍԻՆԵ ԱՐՏԱՇԵՍԻ ԲԱԲԱՅԱՆ
ԽՈՍՔԱՅԻՆ ԼՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ՎԱՂ ԱԿՈՒՍՏԻԿ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄpdf
2018
Սեղմագիր
ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԱՆՆԱ ԱՇՈՏԻ
ԶԱՐԳԱՑՆՈՂ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԴԵՐԸ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄpdf
2018
Սեղմագիր
Փիլավջյան Գևորգ Հովհաննեսի
Քաղաքացիական դաստիարակության հիմնախնդիրները դպրոցականի անձի զարգացման գործընթացումpdf
2018
Սեղմագիր
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՍԵԴԱ ՀԱՄԱՅԱԿԻ
ԱՆՁԻ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄpdf
2018
Սեղմագիր
ՀԱԿՈԲ ՍԱՄՎԵԼԻ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ԱՆԻՄԱՑԻՈՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄԵԴԻԱԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԲՈՒՀՈՒՄpdf
2018
Սեղմագիր
ԶՈՐԻ ԼԵՌՆԻԿԻ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԳՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐpdf
2018
Սեղմագիր
ԴԱՎԻԹ ՀՐԱՆՏԻ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
ԱՆՁԻ ԴՐԱՄԱՅԻՆ ՎԱՐՔԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾԱԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸpdf
2018
Սեղմագիր
ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ ՀԱԿՈԲԻ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԼԵԶՎԱԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԲՈՒՀՈՒՄpdf
2018
Սեղմագիր
Տաթևիկ Գուրգենի Գևորգյան
Անգլերենի ունկնդրության կարողությունների զարգացման մեթոդական համակարգը ոչ լեզվական ֆակուլտետումpdf
2018
Սեղմագիր
ՆԵԳԱՐԵՇՆԵԺԱԴ ԱԲԴՈԼՄԱՋԻԴ
ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ ԵՎ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋpdf
2018
Սեղմագիր
ՎԱԼԻՈԼԼԱՀ ԽՈՍՐԱՎԻ
ԿՐԹԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՅՐՈՒՄԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸpdf
2018
Սեղմագիր
Աննա Լևոնի Ռուբենյան
Բնագիտական կրթության բովանդակության ինտեգրման հիմնախնդիրը ավագ դպրոցումpdf
2018
Սեղմագիր
ՄԱՐԱՏ ՎՐԵԺԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԻՄԱՑԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲpdf
2018
Սեղմագիր
ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ԳԵՂԱՄԻ ԽԱԼԱԹՅԱՆ
ԲԱՌԱԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2017
Սեղմագիր
ԳՈՀԱՐ ՎԱՀԱՆԻ ԲԱՐՈՅԱՆ
ԽՈՍՔԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐՆ ԱՈՒՏԻԶՄԻ ՇՏԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2017
Սեղմագիր