ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՀԱՍՄԻԿ ԹԱԹՈՒԼԻ ԲԻՇԱՐՅԱՆ
ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԱՅԻՆ ՓՈԽՆԵՐԹԱՓԱՆՑՄԱՆ ՀԱՂԹԱՀԱՐՈՒՄՆ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2024
Սեղմագիր
ԼԻԼԻԹ ՀՐԱՆՏԻ ԱՄԻՐՋԱՆՅԱՆ
ՄԱՏԵՆԱԿԱՆ ԳԵՂԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԿՐԹՕՋԱԽՆԵՐՈՒՄpdf
2024
Սեղմագիր
Արմեն Սամվելի Ավետիսյան
Ուսանողների վրա ապատեղեկատվության սոցիալ-հոգեբանական դեստրուկտիվ ազդեցության կանխարգելման հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունումpdf
2023
Սեղմագիր
ԵՐԻԲԵԿՅԱՆ ԲԵՆԻԿ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ
ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱԽԵՂՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԱՆԻՊՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՎՐԱpdf
2023
Սեղմագիր
Դանիելյան Սաթենիկ Հովհաննեսի
Դեռահասության ճգնաժամը և սեռային ինքնահաստատման առանձնահատկություններըpdf
2023
Սեղմագիր
Հակոբյան Աննա Սամվելի
Ինժեներական մտածողության ձևավորման առանձնահատկությունները հիմական դպրոցի «Տեխնոլոգիա» առարկայի ուսուցման գործընթացումpdf
2023
Սեղմագիր
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԼԻԼԻԹ ՀԱՅԿԻ
ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՍԵՌԱԴԵՐԱՅԻՆ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԴԵՍՏՐՈՒԿՑԻԱՅԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄpdf
2023
Սեղմագիր
Հակոբ Մուշեղի Գեվորգյան
Զինված ուժերում ծառայողական գործունեության արդյունավետության գնահատման սոցիալ-հոգեբանական մեխանիզմները (ՀՀ Զու կրտսեր սպայական կազմի օրինակով)pdf
2023
Սեղմագիր
Տաթևիկ Վարդանի Ենոքյան
Կրտսեր դպրոցականների հաղորդակցական կարողությունների ձևավորումը մայրենիի դասերինpdf
2023
Սեղմագիր
Աննա Գրիշայի Գալստյան
Կրտսեր դպրոցականի ինքնագնահատման կարողության ձևավորման մանկավարժական պայմաններըpdf
2023
Սեղմագիր
Քրիստինե Համլետի Մեժլումյան
Անգլերենի բժշկական ենթալեզվի ուսուցման հաղորդակցական ռամավարություններըpdf
2023
Սեղմագիր
Քնարիկ Ներսեսի Առաքելյան
ԱՆՁԻ ՆԵՐԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԶՈՀԱՅՆԱՑՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸpdf
2023
Սեղմագիր
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՍԼԱՎԻԿԻ ԺԱՄԿՈՑՅԱՆ
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՈՐՈՇ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ՝ ԱՆՁԻ ՀԱՍՈՒՆԱՑՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՓՈՒԼԵՐՈՒՄpdf
2023
Սեղմագիր
էլեն Սամվելի Ավետիսյան
Ավագ դպրոցականի հանրամշակութային կոմպետենցիայի զարգացման ռազմավարությունն անգլերենի ուսուցման գործընթացումpdf
2023
Սեղմագիր
Անի Սպարտակի Նազարյան
Սոցիալական կարծրատիպերի և անձնային աճի համահարաբերակցությունըpdf
2023
Սեղմագիր