ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՀՄԱՅԱԿ ՎԱՀԱՆԻ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ (ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ)pdf
2020
Սեղմագիր
Անժելա Իսրայելի Մինասյան
Հավանականությունների տեսության եւ մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերի դասավանդման առանձնահատկությունները հանրակրթական դպրոցումpdf
2020
Սեղմագիր
ԳԱՅԱՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԲԱԶՄԻՄԱՍՏ ԲԱՌԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2020
Սեղմագիր
Ռուզաննա Էդվարդի Գևորգյան
Տեքստիլ վերլուծության ուսուցման տեխնոլոգիաներն անգլերենի հումանիտար կողմնորոշման դասընթացներումpdf
2020
Սեղմագիր
ՀԱՍՄԻԿ ՍԵՐԳԵՅԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՄՏԱՎՈՐ ՀԵՏԱՄՆԱՑ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸpdf
2020
Սեղմագիր
Սարգիս Վանյայի Փահլևանյան
Ավագ դպրոցում ֆիզիկական դաստիարակության ժամանակակից տեխնոլոգիայի մշակման գիտատեսական հիմունքներըpdf
2020
Սեղմագիր
ՄԱՐԻՆԵ ԿԱՐԱՊԵՏԻ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ
ԱՐԴԻ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱՅՆԱՑՄԱՆ ՇԱՐԺԻՉ ՈՒԺԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ. ՍՈՑԻԱԼ-ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆpdf
2020
Սեղմագիր
ԿԱՐԻՆԱ ՔԱՋԻԿԻ ՕՀԱՆՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ՝ ԱՆՁԻ ՏԵՍԱԿԱՆ-ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄpdf
2020
Սեղմագիր
ԱՇՈՏ ԼԵԿԴԱՐԻ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ ՀԱՅ ԷԹՆՈՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹՈՒՄpdf
2020
Սեղմագիր
ԼԻԼԻԹ ԱԼԲԵՐՏԻ ՕՀԱՆՅԱՆ
ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐpdf
2020
Սեղմագիր
Քրիստինե Արայի Բաբայան
Իսպաներենի երկրագիտական բառապաշարի ուսուցման մեթոդական համակարգըpdf
2019
Սեղմագիր
ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՍԼԱՎԱՅԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՊԱՏԱՆԻ ՄԱՐԶՈՒՀԻ-ՁՅՈՒԴՈԻՍՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱՎԱՐԺԱՆՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸpdf
2019
Սեղմագիր
ՄԱՐԻԱՆՆԱ ԳԻԳՈԼԻ ԱՄԻՐԱՂՅԱՆ
ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ԽՈՍՔԻ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻՄՔpdf
2019
Սեղմագիր
ՄԱՐԻՆԵ ՌԱՖԻԿԻ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2019
Սեղմագիր
Զարուհի Վարդանի Հարությունյան
Էրգոթերապևտիկ միջամտության մոդելավորումը ներառական կրթություն իրականցնող դպրոցումpdf
2019
Սեղմագիր