ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ՀԱՅԿ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ
ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸpdf
2015
Սեղմագիր
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՆԱՏԱԼՅԱ ԷԴՈՒԱՐԴԻ
ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՇԵՂՎՈՂ ՎԱՐՔԻ ՍՈՑԻԱԼ - ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸpdf
2014
Սեղմագիր
ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՍՈՆԱ ՀՐԱՅՐԻ
ՍՏԵՂԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԵՌԱՀԱՍԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2015
Սեղմագիր
ՍԻԴԵԼՆԻԿՈՎԱ ՌԻՏԱ ՎՅԱՉԵՍԼԱՎԻ
ՄԱՆԿԱՏԱՆ ՍԱՆԵՐԻ ՄԻՋԱՆՁՆԱՅԻՆ ԵՎ ՄԻՋԽՄԲԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸpdf
2014
Սեղմագիր
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ԿԱՐՈՅԻ
ԻՆՔՆԱՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԴԵՐԸ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՐՄԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2015
Սեղմագիր
ԲԱԲԱՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ԱՇՈՏԻ
ՀՀ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ՄՈՒԼՏԻՄԵԴԻԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ և ՊՐԱԿՏԻԿ ԻՐԱՑՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸpdf
2014
Սեղմագիր
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԻԶԱԲԵԼԼԱ ԱՐՏԱՎԱԶԴԻ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾՉԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ` ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՄԻՋԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆpdf
2014
Սեղմագիր
ԱՅՈՒՆՑ ԲԵԼԼԱ ՆՈՐԻԿԻ
ԹՂԹԱՊԱՆԱԿԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ` ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԱՊԱԳԱ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2015
Սեղմագիր
ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ ՄԿՐՏՉԻ
ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ԻՆՏԵԳՐԱՏԻՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2014
Սեղմագիր
ՖԱՀՐԱԴՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ՍԱՐԳԻՍԻ
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ-ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄpdf
2014
Սեղմագիր
ՄԱՆԻԺԵՀ ԳՈԼՉԻՆ
ՈՒՍԱՆՈՂՈՒՀԻՆԵՐԻ ՀՈՒԶԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԿՈԳՆԻՏԻՎ-ՎԱՐՔԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՆՔՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ (Իրանի բուհերի օրինակով)pdf
2015
Սեղմագիր
ԶԵԻԴ ՀՍԻՆՈ ՄՈՒՍՏԱՖԱ
ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ՙՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ՚ ԱՌԱՐԿԱՅԻՑpdf
2013
Սեղմագիր
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՆՆԱ ԳԵՎՈՐԳԻ
ԱՆՁԻ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՍ-ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ ԴՐՍԵւՈՐՈՒՄՆԵՐԸpdf
2015
Սեղմագիր
ՖԼՋՅԱՆ ԼԻԼԻԹ ՀԵՆՐԻԿԻ
ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑpdf
2014
Սեղմագիր
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՀՌԻՓՍԻՄԵ ԼՅՈՎԱՅԻ
ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՎԱԽԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄpdf
2015
Սեղմագիր