ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ԺՈՐԱՅԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԱՐԶԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԱՏԵ ՄԱՐԶԱՁԵՎՈւՄpdf
2013
Սեղմագիր
ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՊԱՐԵՐՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԼԻԼԻԹ ԳԱԳԻԿԻ
ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸpdf
2013
Սեղմագիր
ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ ՌՈՒԲԻԿԻ
ՀՈՎԱՐԴ ԳԱՐԴՆԵՐԻ ՙԲԱԶՄԱԲՆՈՒՅԹ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ՚ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ԱՐԴԻ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ՔՈԼՅԱՆ ԱՂԱՎՆԻ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ ՈՐՊԵՍ ԱՆՁԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆpdf
2013
Սեղմագիր
ԱՆՏՈՆՅԱՆ ՍԻՐԱՆՈՒՇ ԱՇՈՏԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՆՊԱՍՏՈՂ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ՓՈԽՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՀՀ ԶՈՒ սպայահրամանատարական կազմի օրինակով)pdf
2013
Սեղմագիր
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԻՐԱ ՊՈՂՈՍԻ
ՆԵՐԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐՆ ՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ՖԱՐԶԱԴՅԱՆ ՀԵՐՄԻՆԵ ԲԱԳՐԱՏԻ
ԿՈՆՖԼԻԿՏԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՈՒՄԸ ՆԵՐԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ ԳԵՎՈՐԳԻ
ՍԵՌԱՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՓՈՒԼԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸpdf
2013
Սեղմագիր
ՄԱՐՅԱՄ ԽՈԴԱԲԱԽՇԻ
ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՏԻՊԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՍԹՐԵՍԻ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸpdf
2013
Սեղմագիր
ՎԱՐԴԱԶԱՐՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ ՎԱՐԱԶԴԱՏԻ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈՃԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆՑՈՒ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԻ ՎՐԱpdf
2013
Սեղմագիր
ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՀԱՅԿ ՌՈԲԵՐՏԻ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ՆԱԶԱՐՅԱՆ ՎԱՂԻՆԱԿ ՌՈԲԵՐՏԻ
ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ-ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋՆԵՐՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ՕՀԱՆՅԱՆ ՀՐԱՅՐ ՌՈՒԴԻԿԻ
ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԽՈՐԱՑՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ՄԻՔԱԵԼՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ
ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԻ ԱՊԱԳԱ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ ԲՈՒՀՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր