ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՆԵՄԱԹԻ ՓԵՅՄԱՆԵՀ ՄՈՀԱՄԱԴԴԻ
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՍԵՌԱԿԱՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՆԱՆՑ ՎԱՐՔԱՅԻՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ (ԻՐԱՆՑԻ ԿԱՆԱՆՑ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)pdf
2012
Սեղմագիր
ՄՈՀԱՄՄԱԴԶԱԴԵՀ ՂՈՒՇՉԻ ԹՈՒՐԱՋ
ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՎԵՏԵՐԱՆՆԵՐԻ ՀՈԳԵՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (Իրանա-Իրաքյան պատերազմի օրինակով)pdf
2012
Սեղմագիր
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ՎԱՐԱԶԴԱՏԻ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿՈԼԵԿՏԻՎԻ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2012
Սեղմագիր
ԴԱՐԱԲՅԱՆ ՄԵՏԱՔՍՅԱ ԱԶԱՏԻ
ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՀԱՏԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2010
սեղմագիր
ՃԱՆՃԱՊԱՆՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ ԱՐԱՄԻ
АКТИВНАЯ РЕЧЬ КАК ПРЕДПОСЫЛКА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕpdf
2012
Սեղմագիր
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՄԱՆՈՒԿ ԱՇՈՏԻ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿՈԼԵԿՏԻՎ ԵՂԱՆԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՈՒՆԸ« ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱՆpdf
2012
Սեղմագիր
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՀՌԻՓՍԻՄԵ ՍԵՐԳԵՅԻ
Значимость текста как основной единицы обучения на уроке русского языка в армянской школеpdf
2012
Սեղմագիր
ԻՍՊԻՐՅԱՆ ՄԱՐԻԱՄ ՄԿՐՏԻՉԻ
Динамика изучения глаголов движения в современной стратегии коммуникативного обучения русскому языку в школеpdf
2012
Սեղմագիր
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՍԱՄՎԵԼԻ
ԱՆՁԻ ԻՆՔՆԱՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸpdf
2012
Սեղմագիր
ՂՈՒԼՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ ԷԴՈՒԱՐԴԻ
ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2012
Սեղմագիր
ՄԱԴՈՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՌԱՖԱԵԼԻ
ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2012
Սեղմագիր
ՄԱԴՈՅԱՆ ՀԱՅԿ ՍՈՍԻ
Ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքերում մաթեմատիկայի ուսուցման արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցըpdf
2012
Սեղմագիր
ՈՍԿԱՆՅԱՆ ՇՈՂԻԿ ԲԱԲԿԵՆԻ
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԻՏՔՆ ՈՒ ԴՊՐՈՑԸ 19-ՐԴ ԴԱՐԻ 50-ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 20-ՐԴ ԴԱՐԻ ՍԿԻԶԲԸ (1850-1915 ԹԹ)pdf
2011
Սեղմագիր
Պետրոսյան Հայկ Հմայակի
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՏԵՍՈւԹՅՈւՆՆ Ու ՊՐԱԿՏԻԿԱՆpdf
2011
Սեղմագիր
ՌՈՍՏՈՄՅԱՆ ՀՐԱՉՅԱ ԴԱՎԹԻ
ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՏԱՆԻ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԻ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆpdf
2015
Սեղմագիր