ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՎԻՐԱԲՅԱՆ ՔԱՐՄԻԼԵ ՍԱՍՈՒՆԻԿԻ
ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱՎԱԳ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՏԱՎՈՐ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑpdf
2013
Սեղմագիր
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԱՐԱՔՍՅԱ ՏԻԳՐԱՆԻ
ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐԻ ՆԵՐԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2015
Սեղմագիր
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ ԱԼԲԵՐՏԻ
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀՈԳԵՎՈՐ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻՆpdf
2013
Սեղմագիր
ՆԱԶԱՐՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ ԱՎԵՏԻՔԻ
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՐԴՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄpdf
2015
Սեղմագիր
ԿԱԹՈՒՆՅԱՆ ԱՐԱՔՍՅԱ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ
ՀՈՎՍԵՓ ԹՈՒԹՈՒՆՋՅԱՆԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸpdf
2013
Սեղմագիր
ԱՎԱԳՅԱՆ ԱՆԻ ՄՈՎՍԵՍԻ
ԻՆՏԵԼԵԿՏՈՒԱԼ ԵՎ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՆՁԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՓՈՒԼԵՐՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ԴԱՇՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ
ԺԵՍՏԵՐԻ ԼԵԶՈՒՆ ՈՐՊԵՍ ԽՈՒԼԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑpdf
2013
Սեղմագիր
ԳԵՂԱՄՅԱՆ ՀՈՌՈՄՍԻՄ ՇԱՎԱՐՇԻ
5-8-րդ դասարանների հայալեզու աշակերտների ռուսերեն խոսքում քերականական սխալների դասակարգումը և դրանց կանխման տարբերակված հնարավորություններըpdf
2013
Սեղմագիր
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՄԱՐԻԱՆՆԱ ՌՈՒԲԵՆԻ
ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԿԱԹՎԱԾՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐՎՈՂ ԷՐԳՈԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸpdf
2013
Սեղմագիր
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԶԱՐՈՒՀԻ ՎԻԿՏՈՐԻ
ԿԱԿԱԶՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐՎՈՂ ՇՏԿՈՂԱԶԱՐԳԱՑՆՈՂ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ԺՈՐԱՅԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԱՐԶԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԱՏԵ ՄԱՐԶԱՁԵՎՈւՄpdf
2013
Սեղմագիր
ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՊԱՐԵՐՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԼԻԼԻԹ ԳԱԳԻԿԻ
ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸpdf
2013
Սեղմագիր
ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ ՌՈՒԲԻԿԻ
ՀՈՎԱՐԴ ԳԱՐԴՆԵՐԻ ՙԲԱԶՄԱԲՆՈՒՅԹ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ՚ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ԱՐԴԻ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ՔՈԼՅԱՆ ԱՂԱՎՆԻ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ ՈՐՊԵՍ ԱՆՁԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆpdf
2013
Սեղմագիր