ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՍԱՄՎԵԼԻ
ԱՆՁԻ ԻՆՔՆԱՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸpdf
2012
Սեղմագիր
ՂՈՒԼՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ ԷԴՈՒԱՐԴԻ
ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2012
Սեղմագիր
ՄԱԴՈՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՌԱՖԱԵԼԻ
ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2012
Սեղմագիր
ՄԱԴՈՅԱՆ ՀԱՅԿ ՍՈՍԻ
Ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքերում մաթեմատիկայի ուսուցման արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցըpdf
2012
Սեղմագիր
ՈՍԿԱՆՅԱՆ ՇՈՂԻԿ ԲԱԲԿԵՆԻ
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԻՏՔՆ ՈՒ ԴՊՐՈՑԸ 19-ՐԴ ԴԱՐԻ 50-ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 20-ՐԴ ԴԱՐԻ ՍԿԻԶԲԸ (1850-1915 ԹԹ)pdf
2011
Սեղմագիր
Պետրոսյան Հայկ Հմայակի
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՏԵՍՈւԹՅՈւՆՆ Ու ՊՐԱԿՏԻԿԱՆpdf
2011
Սեղմագիր
ՌՈՍՏՈՄՅԱՆ ՀՐԱՉՅԱ ԴԱՎԹԻ
ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՏԱՆԻ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԻ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆpdf
2015
Սեղմագիր
ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ՀԱՅԿ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ
ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸpdf
2015
Սեղմագիր
ՔԵԼՈՅԱՆ ՄԱՐԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ
ԱՊԱԳԱ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԸ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆpdf
2016
Սեղմագիր