ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՄԱՐԻՆԵ ԿԱՐԱՊԵՏԻ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ
ԱՐԴԻ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱՅՆԱՑՄԱՆ ՇԱՐԺԻՉ ՈՒԺԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ. ՍՈՑԻԱԼ-ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆpdf
2020
Սեղմագիր
ԿԱՐԻՆԱ ՔԱՋԻԿԻ ՕՀԱՆՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ՝ ԱՆՁԻ ՏԵՍԱԿԱՆ-ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄpdf
2020
Սեղմագիր
ԱՇՈՏ ԼԵԿԴԱՐԻ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ ՀԱՅ ԷԹՆՈՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹՈՒՄpdf
2020
Սեղմագիր
ԼԻԼԻԹ ԱԼԲԵՐՏԻ ՕՀԱՆՅԱՆ
ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐpdf
2020
Սեղմագիր
Քրիստինե Արայի Բաբայան
Իսպաներենի երկրագիտական բառապաշարի ուսուցման մեթոդական համակարգըpdf
2019
Սեղմագիր
ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՍԼԱՎԱՅԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՊԱՏԱՆԻ ՄԱՐԶՈՒՀԻ-ՁՅՈՒԴՈԻՍՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱՎԱՐԺԱՆՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸpdf
2019
Սեղմագիր
ՄԱՐԻԱՆՆԱ ԳԻԳՈԼԻ ԱՄԻՐԱՂՅԱՆ
ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ԽՈՍՔԻ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻՄՔpdf
2019
Սեղմագիր
ՄԱՐԻՆԵ ՌԱՖԻԿԻ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2019
Սեղմագիր
Զարուհի Վարդանի Հարությունյան
Էրգոթերապևտիկ միջամտության մոդելավորումը ներառական կրթություն իրականցնող դպրոցումpdf
2019
Սեղմագիր
ՆԵԼԼԻ ՎԱՆԻԿԻ ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ
ԼՈԳՈՊԵԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎԱՂ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՈՒՏԻԶՄՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2019
Սեղմագիր
ԱՐՄԻՆԵ ՄԱՐՏԻՆԻ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԹՐԵՅՆԻՆԳՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀՈԳԵՇՏԿՄԱՆ Եւ ՀՈԳԵԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2019
Սեղմագիր
Անահիտ Վարդանի Ենոքյան
Բարոյական արժեքների ձեւավորումը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացումpdf
2019
Սեղմագիր
ՎԻԼՅԱՄ ՄԻՍԱԿԻ ՀԱԼԱՋՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՏԵՍԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՆԵՐԱԶԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸpdf
2019
Սեղմագիր
ԼԻԼԻԹ ԴԱՎԻԹԻ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
ՀԱԿԱՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՎԱՐՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸpdf
2019
Սեղմագիր
Նունե Ստեփանի Մնացականյան
Հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների հանդեպ ծնողական վերաբերմունքի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկություններըpdf
2019
Սեղմագիր