ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՆԵԼԼԻ ՎԱՆԻԿԻ ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ
ԼՈԳՈՊԵԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎԱՂ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՈՒՏԻԶՄՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2019
Սեղմագիր
ԱՐՄԻՆԵ ՄԱՐՏԻՆԻ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԹՐԵՅՆԻՆԳՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀՈԳԵՇՏԿՄԱՆ Եւ ՀՈԳԵԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2019
Սեղմագիր
Անահիտ Վարդանի Ենոքյան
Բարոյական արժեքների ձեւավորումը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացումpdf
2019
Սեղմագիր
ՎԻԼՅԱՄ ՄԻՍԱԿԻ ՀԱԼԱՋՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՏԵՍԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՆԵՐԱԶԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸpdf
2019
Սեղմագիր
ԼԻԼԻԹ ԴԱՎԻԹԻ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
ՀԱԿԱՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՎԱՐՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸpdf
2019
Սեղմագիր
Նունե Ստեփանի Մնացականյան
Հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների հանդեպ ծնողական վերաբերմունքի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկություններըpdf
2019
Սեղմագիր
ՆՈՒՆԵ ԱԼԵՔՍԱՆԻ ՆԱԶԱՐՅԱՆ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈՍՔԻ ՖԻԶԻԿԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆpdf
2019
Սեղմագիր
ՀԱԿՈԲ ԳԱՐԻԻ ԿԻՐԱԿՈԶՅԱՆ
ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՅԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)pdf
2019
Սեղմագիր
ԱԻԴԱ ԳՐԻՇԱՅԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԱՊԱԳԱ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԿՈՄԲԻՆԱՏՈՐԱՅԻՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸpdf
2019
Սեղմագիր
ՌՈՄԱՆՈՍ ԱՇՈՏԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ (ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)pdf
2019
Սեղմագիր
ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՅԼԱԼԵԶՈՒ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐՈՎ ՀԱՄԱԼՐՎԱԾ ԽՄԲԵՐՈՒՄ
ԼՈՒՍՅԱ ԿԱՐԱՊԵՏԻ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆpdf
2019
Սեղմագիր
ՍՏԵՓԱՆ ՍԱՄՎԵԼԻ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸpdf
2019
Սեղմագիր
ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ ՎԱԶԳԵՆ ՄԵԼՍԻ
ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԳՈՐԾԱՐԱՐԻ ՍՈՑԻԱԼ – ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸpdf
2019
Սեղմագիր
ԱՆՆԱ ՌԱԶՄԻԿԻ ՉԱՐՉՅԱՆ
ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈԻՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈԻՄ ՀԱՏՈՒԿ (ՕԺԱՆԴԱԿ) ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԳՐԱՎՈՐ ԽՈՍՔԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՇՏԿՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՆ Ու ՄԵԹՈԴՆԵՐpdf
2019
Սեղմագիր
ԱՐՄԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՇԵՇՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ ՆՊԱՍՏՈՂ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸpdf
2019
Սեղմագիր