ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԳԵՂԵՑԻԿ ՖՐՈՆՏԻԿԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀԱՅԱԽՈՍ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀՆՉԱՐՏԱԲԵՐՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՇՏԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸpdf
2018
ՍԵՂՄԱԳԻՐ
ԱԴԼՈՅԱՆ ԼԻԼԻԹ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ
ԲԱՑ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՌԻՆՈԼԱԼԻԱՅՈՎ ԵՐԵ ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՄԻՆՉՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄpdf
2018
Սեղմագիր
ԻՍԿՈՅԱՆ ԼԻԼԻԹ ԱՄՐԱՍՏԱՆԻ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ ԱՐՎԵՍՏԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2018
Սեղմագիր
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ
ԲԱԶՄԻՄԱՍՏ ԲԱՌԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2018
Սեղմագիր
ԼՈՒՍԻՆԵ ԱՐՏԱՇԵՍԻ ԲԱԲԱՅԱՆ
ԽՈՍՔԱՅԻՆ ԼՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ՎԱՂ ԱԿՈՒՍՏԻԿ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄpdf
2018
Սեղմագիր
ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԱՆՆԱ ԱՇՈՏԻ
ԶԱՐԳԱՑՆՈՂ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԴԵՐԸ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄpdf
2018
Սեղմագիր
Փիլավջյան Գևորգ Հովհաննեսի
Քաղաքացիական դաստիարակության հիմնախնդիրները դպրոցականի անձի զարգացման գործընթացումpdf
2018
Սեղմագիր
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՍԵԴԱ ՀԱՄԱՅԱԿԻ
ԱՆՁԻ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄpdf
2018
Սեղմագիր
ՀԱԿՈԲ ՍԱՄՎԵԼԻ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ԱՆԻՄԱՑԻՈՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄԵԴԻԱԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԲՈՒՀՈՒՄpdf
2018
Սեղմագիր
ԶՈՐԻ ԼԵՌՆԻԿԻ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԳՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐpdf
2018
Սեղմագիր
ԴԱՎԻԹ ՀՐԱՆՏԻ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
ԱՆՁԻ ԴՐԱՄԱՅԻՆ ՎԱՐՔԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾԱԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸpdf
2018
Սեղմագիր
ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ ՀԱԿՈԲԻ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԼԵԶՎԱԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԲՈՒՀՈՒՄpdf
2018
Սեղմագիր
Տաթևիկ Գուրգենի Գևորգյան
Անգլերենի ունկնդրության կարողությունների զարգացման մեթոդական համակարգը ոչ լեզվական ֆակուլտետումpdf
2018
Սեղմագիր
ՆԵԳԱՐԵՇՆԵԺԱԴ ԱԲԴՈԼՄԱՋԻԴ
ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ ԵՎ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋpdf
2018
Սեղմագիր
ՎԱԼԻՈԼԼԱՀ ԽՈՍՐԱՎԻ
ԿՐԹԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՅՐՈՒՄԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸpdf
2018
Սեղմագիր