ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՄԵԼԻՆԵ ԱՐԾՐՈՒՆԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
0000
Սեղմագիր
Միշա Վարուժանի Թադևոսյան
Կրթության կազմակերպման հիմախնդիրները ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներումpdf
0000
Սեղմագիր
ԱՐԱՅԻԿ ՌՈԲԵՐՏԻ ՖԻՐՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԳՈՏՈՒ ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՑԱԽԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)pdf
0000
Սեղմագիր
Ամալյա Բաբկենի Պետրոսյան
Գերմաներեն բնագրերի ընթերցանության բովանդակության ստուգման ռազմավարությունը ոչ լեզվական ֆակուլտետումpdf
0000
Սեղմագիր
Նաիրա Արարատի Թոռունյան
Մայրենիի դասագործընթացում կրտսեր դպրոցականի բառապաշարի հարստացման մեթոդներըpdf
0000
Սեղմագիր
ՆԱՐԻՆԵ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԲՈՒԿՈՒՇՅԱՆ
ԲԱՆԱՎՈՐ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԼԵԶՎԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (ԿՈՄՊԵՏԵՆՏԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՄԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ)pdf
0000
Սեղմագիր
ԼԻԼԻԹ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀԵՏՎՆԱՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍԹՐԵՍԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՆՁԻ «ԵՍ» ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՈՒՄpdf
0000
Սեղմագիր
ՖՐԻԴԱ ՀՄԱՅԱԿԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄpdf
2021
Սեղմագիր
Մարիամ Ժիրայրի Առաքելյան
Մեդիակոմպետենցիայի ձևավորումը իրավագիտական կողմնորոշման անգլերենի դասընթացումpdf
2021
Սեղմագիր
Ջուլիետա Գագիկի Հարթենյան
ԿՈԼԵԿՏԻՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ («ՖԻԶԻԿԱ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)pdf
2021
Սեղմագիր
ՀՄԱՅԱԿ ՎԱՀԱՆԻ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ (ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ)pdf
2020
Սեղմագիր
Անժելա Իսրայելի Մինասյան
Հավանականությունների տեսության եւ մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերի դասավանդման առանձնահատկությունները հանրակրթական դպրոցումpdf
2020
Սեղմագիր
ԳԱՅԱՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԲԱԶՄԻՄԱՍՏ ԲԱՌԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2020
Սեղմագիր
Ռուզաննա Էդվարդի Գևորգյան
Տեքստիլ վերլուծության ուսուցման տեխնոլոգիաներն անգլերենի հումանիտար կողմնորոշման դասընթացներումpdf
2020
Սեղմագիր
ՀԱՍՄԻԿ ՍԵՐԳԵՅԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՄՏԱՎՈՐ ՀԵՏԱՄՆԱՑ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸpdf
2020
Սեղմագիր