ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԼԻԼԻԹ ԱԼԲԵՐՏԻ ՕՀԱՆՅԱՆ
ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐpdf
2020
Սեղմագիր
Քրիստինե Արայի Բաբայան
Իսպաներենի երկրագիտական բառապաշարի ուսուցման մեթոդական համակարգըpdf
2019
Սեղմագիր
ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՍԼԱՎԱՅԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՊԱՏԱՆԻ ՄԱՐԶՈՒՀԻ-ՁՅՈՒԴՈԻՍՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱՎԱՐԺԱՆՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸpdf
2019
Սեղմագիր
ՄԱՐԻԱՆՆԱ ԳԻԳՈԼԻ ԱՄԻՐԱՂՅԱՆ
ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ԽՈՍՔԻ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻՄՔpdf
2019
Սեղմագիր
ՄԱՐԻՆԵ ՌԱՖԻԿԻ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2019
Սեղմագիր
Զարուհի Վարդանի Հարությունյան
Էրգոթերապևտիկ միջամտության մոդելավորումը ներառական կրթություն իրականցնող դպրոցումpdf
2019
Սեղմագիր
ՆԵԼԼԻ ՎԱՆԻԿԻ ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ
ԼՈԳՈՊԵԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎԱՂ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՈՒՏԻԶՄՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2019
Սեղմագիր
ԱՐՄԻՆԵ ՄԱՐՏԻՆԻ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԹՐԵՅՆԻՆԳՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀՈԳԵՇՏԿՄԱՆ Եւ ՀՈԳԵԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2019
Սեղմագիր
Անահիտ Վարդանի Ենոքյան
Բարոյական արժեքների ձեւավորումը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացումpdf
2019
Սեղմագիր
ՎԻԼՅԱՄ ՄԻՍԱԿԻ ՀԱԼԱՋՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՏԵՍԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՆԵՐԱԶԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸpdf
2019
Սեղմագիր
ԼԻԼԻԹ ԴԱՎԻԹԻ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
ՀԱԿԱՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՎԱՐՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸpdf
2019
Սեղմագիր
Նունե Ստեփանի Մնացականյան
Հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների հանդեպ ծնողական վերաբերմունքի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկություններըpdf
2019
Սեղմագիր
ՆՈՒՆԵ ԱԼԵՔՍԱՆԻ ՆԱԶԱՐՅԱՆ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈՍՔԻ ՖԻԶԻԿԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆpdf
2019
Սեղմագիր
ՀԱԿՈԲ ԳԱՐԻԻ ԿԻՐԱԿՈԶՅԱՆ
ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՅԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)pdf
2019
Սեղմագիր
ԱԻԴԱ ԳՐԻՇԱՅԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԱՊԱԳԱ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԿՈՄԲԻՆԱՏՈՐԱՅԻՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸpdf
2019
Սեղմագիր