ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 

Նախապատրաստական դասընթացների գործունեության հիմնական նպատակը ՀՀ հանրակրթական հաստատությունների (դպրոցներ, քոլեջներ, վարժարաններ, նախնական մասնագիտական հաստատություններ) ավարտական դասարանների աշակերտների և սովորողների` բուհ ընդունվելուն նախապատրաստելն է, ինչպես նաև ուսումը նույն բուհում շարունակելու համար ամուր հիմքերի ստեղծումը:

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը 2023-2024 ուսումնական տարվա դիմորդների համար կազմակերպում է նախապատրաստական դասընթացներ՝

Երկարաժամկետ (ութամսյա) նախապատրաստական դասընթացները կազմակերպվում են ընթացիկ ուսումնական տարվա հոկտեմբեր-մայիս ամիսների ընթացքում: Դասընթացների ուսման վարձը 200. 000 դրամ է (պարարվեստը՝ 300․000 դրամ)։ Օտարերկրյա դիմորդների համար բոլոր մասնագիտությունների գծով ուսման վարձը 500․000 դրամ է։ Դասընթացներն անցկացվում են բուհի բոլոր մասնագիտությունների համար նախատեսված ընդունելության առարկայական ծրագրերով՝ առկա և հեռակա կրթական համակարգեր դիմողների համար: 

Արագացված (եռամսյա) դասընթացներն անցկացվում են տվյալ ուսումնական տարվա ապրիլ-հունիս ամիսների ընթացքում՝ հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝

 • Ռեժիսուրա
 • Պարարվեստ
 • Կերպարվեստ
 • Հագուստի մոդելավորում
 • Դեկորատիվ կիրառական արվեստ
 • Երաժշտական կրթություն
 • Գործիքային կատարողականություն
 • Օպերատորություն
 • Գեղարվեստական լուսանկարչություն
 • Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում

Արագացված (եռամսյա) դասընթացների ուսման վարձը 100. 000 դրամ է: Դասընթացներն անցկացնում  են համալսարանի առաջատար և փորձառու դասախոսները:

2022-2023 ուստարվա ունկնդիրների գործերի ընդունումը շարունակվում է․ ժամը` 09.00-17.00-ը:

Դիմորդները ներկայացնում են՝

 • տեղեկանք՝ ուսումնական հաստատությունից
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • 2 լուսանկար՝ 3x4 չափի,
 • ուսման սահմանված վարձի վճարման վերաբերյալ անդորրագիր

Նախապատրաստական դասընթացներին մասնակցելու համար դիմել՝ Խանջյան 5, 109  սենյակ (1-րդ հարկ):
Հեռախոս՝ 010 59-70-69:

Նախապատրաստական դասընթացներն ավարտած դիմորդները հեռակա ուսուցման համակարգ կարող են դիմել դասընթացի ավարտական քննությունների գնահատականներով՝ ըստ մասնագիտությունների՝ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից հաստատված տեղերի մինչև 20 %-ի չափով: