ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2023-2024 ուսումնական տարվա ընդունելության ներբուհական քննությունների արդյունքներ

 

Պարարվեստ (23.10.2023թ․, 1-ին հերթ)

Պարարվեստ (23.10.2023թ․, 2-րդ հերթ)

Երաժշտական կրթություն՝ երաժշտության տեսություն և սոլֆեջիո (23.10.2023թ․, 1-ին հերթ)

Երաժշտական կրթություն՝ երաժշտության տեսություն և սոլֆեջիո (23.10.2023թ․, 2-րդ հերթ)

Գեղարվեստական լուսանկարչություն  (24.10.2023թ․, 1-ին հերթ)

Օպերատորություն (24.10.2023թ․, 1-ին հերթ)

Կերպարվեստ (23-24.10.2023թ, 1-ին հերթ)

Երաժշտական կրթություն (25.10.2023թ․, 1-ին հերթ)

Երաժշտական կրթություն (25.10.2023թ․, 2-րդ  հերթ)

Պարարվեստ (25.10.2023թ․, 1-ին հերթ)

Պարարվեստ (25.10.2023թ․, 2-րդ  հերթ)

Գունանկար (25․10․-26․10․2023 թ․, 1-ին հերթ)

Օպերատորություն (26․10․2023, 1-ին հերթ)

Գեղարվեստական լուսանկարչություն (26․10․2023, 1-ին հերթ)

Նորություններ