ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2023-2024 ուսումնական տարվա ընդունելության ներբուհական քննությունների արդյունքներ

 

Երաժշտական կրթություն՝ երաժշտության տեսություն և սոլֆեջիո (26.06.2023թ․, 1-ին հերթ)

Երաժշտական կրթություն՝ երաժշտության տեսություն և սոլֆեջիո (26.06.2023թ․, 2-րդ հերթ)

Գործիքային կատարողականություն (27.06.2023թ․, 1-ին հերթ)

Գործիքային կատարողականություն (27.06.2023թ․, 2-րդ հերթ)

Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ (26.06.2023թ․-27.06.2023թ․,)

Հագուստի մոդելավորում (26.06.2023թ․-27.06.2023թ․,)

Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում (28.06.2023թ․, 1-ին հերթ)

Ռեժիսուրա (28.06.2023թ․, 1-ին հերթ)

Պարարվեստ (28.06.2023թ․, 1-ին հերթ)

Կերպարվեստ (28.06.2023թ․-29.06.2023թ․,)

Երաժշտական կրթություն (29.06.2023թ․,)

Օպերատորություն (29.06.2023թ․,)

Գործիքային կատարողականություն (30.06.2023թ․, 1-ին հերթ)

Գործիքային կատարողականություն (30.06.2023թ․, 2-րդ հերթ)

Հագուստի մոդելավորում (30.06.2023թ․,)

Պարարվեստ (30.06.2023թ․,)

Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ (30.06.2023թ․,)

Գեղարվեստական լուսանկարչություն (03.06.2023թ․,)

Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում (03.06.2023թ․,)

Գեղարվեստական լուսանկարչություն (04.06.2023թ․,)

Ռեժիսուրա (04.06.2023թ․,)

Օպերատորություն (04.06.2023թ․,)

Կերպարվեստ (03.06.2023թ․-04.06.2023թ․,)

Նորություններ