ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելության ներբուհական քննությունների արդյունքներ

 

Ընդհանուր արվեստի պատմություն (03.07.2021թ.)

Օպերատորության հիմունքներ (03.07.2021թ.)

Գեղարվեստական լուսանկարչության հիմունքներ (03.07.2021թ.)

Դասական պար (02.07.2021թ.)

Դասական պար (03.07.2021թ.)

Հայկական ժողովրդական կամ ժամանակակից պարահանդեսային, մոդեռն պար (04.07.2021թ.)

Գծանկար (04.07.2021թ.)

Դերասանի վարպետություն (04.07.2021թ.)

Երաժշտության տեսություն եւ սոլֆեջիո (04.07.2021թ.)

Սոցիալ-մշակութային գործունեության կազմակերպում (05.07.2021թ.)

Մասնագիտական գործիք եւ դիրիժորություն (05.07.2021թ.)

Հայկական ժողովրդական կամ ժամանակակից պարահանդեսային, մոդեռն պար (05.07.2021թ.)

Գծանկար (06.07.2021թ.)

Արվեստի տեսություն (06.07.2021թ.)

Մասնագիտական հարցազրույց (օպերատորության, 06.07.2021թ.)

Մասնագիտական հարցազրույց (գեղարվեստական լուսանկարչություն, 06.07.2021թ.)

Նվագարաններով երաժշտական ստեղծագործությունների կատարում եւ երգեցողություն (07.07.2021թ.)

Մշակույթի պատմություն (07.07.2021թ.)

Սոլֆեջիո եւ երաժշտության տեսություն (08.07.2021թ.)

Գունանկար (08.07.2021թ.)

Կոմպոզիցիա (Դեկորատիվ կիրառական արվեստ, 08.07.2021թ.)

Կոմպոզիցիա (հագուստի մոդելավորում, 08.07.2021թ.)

Ռեժիսուրա (08․07․2021թ․)

 

Նորություններ