ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ակադեմիական օրացույց

Աշնանային կիսամյակ.

Սեպտեմբեր 1 – Դեկտեմբեր 22

Ձմեռային քննաշրջան: Հունվարի 12 – Հունվարի 25

Գարնանային կիսամյակ:

Փետրվարի 9 – Հունիսի 7

Ամառային քննաշրջան.

Հունիս 15 – Հունիս 28

Ինչպե՞ս դիմել
Ուղարկող համալսարանն առաջադրում է ուսանողին Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում շարժունությանը մասնակցելու համար/մանրամասների համար դիմել ձեր համալսարանի միջազգային համագործակցության բաժին/: Առաջադրումից հետո մեր համալսարանի միջազգային համագործակցության բաժինը կկապվի Ձեզ հետ:

Ներկայացվող պահանջները
• Առցանց դիմում ՝ անցնել հետևայլ հղումով EN
• Ուսումնառության համաձայնագիր /ձևը կարող եք ներբեռնել այստեղից/
Բոլոր փաստաթղթերը անհրաժեշտ է ուղարկել մինչև դիմումների վերջնաժամկետը հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին interdep@aspu.am առարկայի տողում նշելով՝ ERASMUS+: 

Դիմումների վերջնաժամկետը
Աշնանային կիսամյակ: Մայիսի 30
Գարնանային կիսամյակ: Նոյեմբերի 30

Նորություններ