ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 

2016-2017 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի ընթացիկ ստուգումների և քննությունների հարցաշարեր

 

 

 

Բակալավրիատ                                                                             Մագիստրատուրա

Անգլերեն լեզու և գրականություն                                 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն                             Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

Գերմաներեն լեզու և գրականություն                           Գերմաներեն լեզու և գրականություն

Իսպաներեն լեզու և գրականություն                             Իսպաներեն լեզու և գրականություն

Ռուսաց լեզու և գրականություն                                    Ռուսաց լեզու և գրականություն