ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 

Ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների խորհրդատվությունների գրաֆիկ

Առկա

Հեռակա

Ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների գրաֆիկ

Բակալավր (առկա) 

Բակալավր  (հեռակա)

Մագիստրատուրա