ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2017-2018 ուստարվա հեռակա ուսուցման համակարգի ամփոփիչ ատեստավորման կոնսուլտացաիաների (խորհրդատվությունների) գրաֆիկ

Բակալավրիատ

 

2017-2018 ուստարվա ավարտական կուրսերի 2-րդ կիսամյակի ամփոփիչ քննությունների գրաֆիկ

 

Բակալավրիատ