ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2017-2018 ուստարվա հեռակա ուսուցման համակարգի ամփոփիչ ատեստավորման կոնսուլտացաիաների (խորհրդատվությունների) գրաֆիկ

Բակալավրիատ

 

2017-2018 ուստարվա ավարտական կուրսերի 2-րդ կիսամյակի ամփոփիչ քննությունների գրաֆիկ

Բակալավրիատ

 

2017-2018 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների ժամանակացույց 

Առկա

Հեռակա

 

 

 2017-2018 ՈՒՍՏԱՐՎԱ 2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՖԻԿ 

 

Բակալավրիատ, մագիստրատուրա