ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ


ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ


Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի» համաձայն:

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում սովորել ցանկացող օտարերկրացիները ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն պետք է ներկայացնեն փաստաղթերի ամբողջական փաթեթ (Հասցե` Վազգեն Սարգսյան 5, Երևան 0010, Հայաստան):

Մինչև ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն դիմելը, խորհուրդ ենք տալիս դիմել Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ընդունող հանձնաժողով և միջազգային համագործակցության բաժին՝ պարզելու մասնագիտությունների ցանկը, վարձավճարները և ընդունելության ժամկետները:


Ներկայացվող փաստաթղթեր՝

 • կրթական աստիճանի վերաբերյալ ավարտական փաստաթղթի պատճենը (գնահատականներով)` թարգմանված և նոտարով հաստատված, իսկ առանձին երկրների դեպքում` նաև միջազգային վավերացմամբ (ապոստիլ),
 •  բժշկական տեղեկանք` ընդհանուր առողջական վիճակի մասին
 •  անձնագրի թարգմանությունը՝ նոտարով հաստատված
 •  սփյուռքահայերի համար` ծննդյան վկայականի պատճենը` նոտարով վավերացված կամ մկրտության վկայականի պատճենը
 •  4x5 չափի 4 հատ լուսանկար
 •  ինքնակենսագրություն` հայերենով, անգլերենով կամ ռուսերենով
 •  լրացված դիմում-հարցաթերթիկ (դիմորդը կարող է այն լրացնել փաստաթղերը հանձնելիս կամ ներբեռնել ՀՀ ԿԳՆ կայքէջից)
 •  ՀՀ ԿԳ նախարարի անունով (դիմորդը լրացնում է այն փաստաթղերը հանձնելիս` ՀՀ ԿԳՆ-ում)
 •  հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստանալու համար՝ ընտրած մասնագիտության թեմայով գիտական ռեֆերատ` 20 էջի սահմաններում՝ հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով:

Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերից բացի,  ՀՊՄՀ-ում գործում է օտարերկրյա քաղաքացիների համար նախատեսված Նախապատրաստական դասընթացների բաժին (ք.Երևան,  Տիգրան Մեծի 17ա, 216 սենյակ (վարչական մասնաշենք, 2-րդ հարկ), հեռ.՝ 010 597094), որտեղ կարող են ընդունվել այն օտարերկրացիները, որոնց կրթական մակարդակը համապատասխանում է ՀՀ միջնակարգ դպրոցի ծրագրին, այդ թվում նաև նրանք, ովքեր բավարար չափով չեն տիրապետում հայերեն լեզվին:

Ուսումնական տարվա վերջում օտարերկրյա այն ուսանողները, ովքեր հաջողությամբ հանձնում են քննությունները, ընդունվում են համապատասխան ֆակուլտետներ:

Ընդհանուր տեղեկատվություն

 • Վիզա՝ վիզայի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ` այցելելով Հայաստանի Արտաքին գործերի նախարարության կայքէջ հետևյալ հղումով` http://www.mfa.am/en/visa: 
 •  Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ընդունված օտարերկրյա դիմորդները ՀՀ-ում կացության կարգավիճակ ստանալու համար պետք է դիմեն Միջազգային համագործակցության բաժին` ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղերը՝

  1. Անձնագրի թարգմանություն` նոտարով հաստատված
  2. 3 հատ 4x5 չափի լուսանկար
  3. բժշկական տեղեկանք` ընդհանուր առողջական վիճակի մասին (ՀՀ բժշկական հաստատություններից)
  4. դիմում-հարցաթերթիկ (լրացվում է միջազգային համագործակցության բաժնում)
  5. Ծնողների անձնագրերի պատճենները
  6. Անհրաժեշտության դեպում ծննդյան վկայականի պատճեն
 • Կացարան՝ ՀՊՄՀ-ն դեռևս հանրակացարան չունի, սակայն համալսարանի Միջազգային համագործակցության բաժինը կօգնի հարմար գներով, գտնել համալսարանին կից կացարան. վարձակալության գումարը կկազմի 200-400 ԱՄՆ դոլար:
 • Փոխադրամիջոց՝ Երևանում փոխադրամիջոցի ընտրության լայն  հնարավորություն կա. կան շատ հարմարավետ ավտոբուսներ և երթուղային տաքսիներ` մի ուղղությունը 100 ՀՀ դրամ արժողությամբ ( մոտավորապես 0,22 ցենտ ): Կարող եք օգտվել տաքսիներից, որը բավականին մատչելի է (1կմ 100 ՀՀ դրամ/ 0,22 ցենտ):
 •  Սնունդ՝ օրական 10 ԱՄՆ դոլար: Կախված նրանից, թե որտեղ և ինչ եք ցանկանում ուտել` օրական սնունդի արժեքը կկազմի 10-20 ԱՄՆ դոլար: ՀՊՄՀ-ն ունի նաև ուսանողական ճաշարաններ, որտեղ կան հարմարավետ գներով սնունդ և ըմպելիք:
 • Առողջության ապահովագրում՝ ուսանողները   Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում սովորելու ընթացքում իրենք են պատասխանատու իրենց առողջության համար: