ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Օտարերկրյա ուսանողների ընդունելության ուղեցույց

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում սովորել ցանկացող օտարերկրացիները պետք է դիմեն ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն: Բացի ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն դիմելը, դիմորդները պետք է ներկայացնեն դիմում նաև Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան՝ իրենց նախընտրած մասնագիտությամբ սովորելու նպատակով: Մինչև ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն դիմելը խորհուրդ ենք տալիս դիմել Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի միջազգային համագործակցության բաժին` պարզելու ընդունելության ընթացակարգը, կրթական ծրագրերը և ընդունելության հետ կապված մանրամասները:

Ներկայացվող փաստաթղթեր՝

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի օտարերկրացի դիմորդները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

► Դիպլոմի պատճենը` նոտարով հաստատված
► Առողջական վիճակի վերաբերյալ հավաստագիր
► ՁԻԱՀ-ի առկայությունը բացառող փաստաթուղթ
► Անձնագրի պատճեն
► Ծննդյան վկայականի պատճեն
► 4x5 չափի 6 հատ լուսանկար

Հետբուհական կրթություն (գիտությունների թեկնածուի աստիճան/ասպիրանտուրա) (3 ուսումնական տարի) ստանալու նպատակով` օտարերկրյա դիմորդները պետք է ներկայացնեն նաև հետևյալ լրացուցիչ փաստաթղթերը.

► Ուսումնական պլանը և ապագա գիտական աշխատանքի վերնագիրը և աննոտացիան,
► Գիտական աշխատանքի թեմային առնչվող, պետականորեն հաստատված, տպագրված հոդվածների ցանկը:

Վերը նշված հետևյալ փաստաթղթերը պետք է հաստատվեն տվյալ երկրում Հայաստանի դեսպանատան և ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարության կողմից:

Ընդհանուր տեղեկատվություն.

► Վիզա՝ Վիզայի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ` այցելելով Հայաստանի Արտաքին գործերի նախարարության կայքէջ հետևյալ հղումով` http://www.mfa.am/en/visa: Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան օտարերկրյա դիմորդների ընդունելության դեպքում համալսարանի Միջազգային համագործակցության բաժինը կաջակցի Հայաստան մուտքի և կացության քարտի ձևակերպման հարցում:

► Կացարան՝ ՀՊՄՀ-ն դեռևս հանրակացարան չունի: Ինչևիցե, համալսարանի Միջազգային համագործակցության բաժինը կօգնի հարմար գներով, համալսարանին կից կացարան գտնելու հարցում: Վարձակալության գումարը կկազմի 200-400 ԱՄՆ դոլար:

► Փոխադրամիջոց՝ Երևանում փոխադրամիջոցի լայն ընտրանի կա: Կան շատ հարմարավետ ավտոբուսներ և երթուղային տաքսիներ` մի ուղղությունը 100 ՀՀ դրամ արժողությամբ ( մոտավորապես 0,22 ցենտ ): Կարող եք օգտվել տաքսիներից, որը բավականին մատչելի է (1կմ 100 ՀՀ դրամ/ 0,22 ցենտ):

► Սնունդ՝ օրական 10 ԱՄՆ դոլար: Կախված նրանից, թե որտեղ և ինչ եք ցանկանում ուտել` օրեկան սնունդի արժեքը կկազմի 10-20 ԱՄՆ դոլար: ՀՊՄՀ –ն ունի նաև ուսանողական ճաշարաններ, որտեղ կան հարմարավետ գներով սնունդ և ըմպելիք:

► Առողջության ապահովագրում՝ ուսանողներն իրենց` Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում, սովորելու ընթացքում իրենք են պատասխանատու իրենց առողջության համար: