ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2023-2024 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակ

 

Առկա բակալավրիատ

Հասարակագիտություն

Պատմություն

Առկա մագիստրատուրա

Իրավագիտություն

Հասարակագիտություն

Պատմություն

                                                                                                 

2023-2024 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակ

Հեռակա մագիստրատուրա

Հասարակագիտություն

Իրավագիտություն