ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՎԱՆԻԿ ՀՐԱՆՏԻ ՎԻՐԱԲՅԱՆ
Հայաստանը և Անդրկովկասում Եվրոպական երկրների ռազմաքաղաքական ներկայացուցչությունները 1917-1920թթ․pdf
2024
Գիրք
ՎԱՆԻԿ ՀՐԱՆՏԻ ՎԻՐԱԲՅԱՆ
ARMENIA IN THE CONTEXT OF RELATIONS WITH EUROPEAN MILITARY-POLITICAL REPRESENTATIONS IN TRANSCAUCASUSpdf
2024
Գիրք
ՎԱՀԱԳՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԿԻԼԻԿԻՈ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 1902-1921ԹԹ․ ԱԶԳԱՅԻՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄpdf
2023
Գիրք
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ «ԿԻԼԻԿԻՈ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՔԱՌՈՒՂԻՆԵՐՈՒՄ. ՍԻՍԻՑ ՄԻՆՉԵՒ ԱՆԹԻԼԻԱՍ»pdf
2023
Գիրք
ԷԴԳԱՐ ԳԱԳԻԿԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ԿԻՊՐՈՍԻ ԹԵՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԻՊՐԱՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ (1920-1940թթ․)․ ՊԵՏՐՈՍ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՍԱՐԱՃՅԱՆpdf
2023
Գիրք
Սամվել Ա․Պողոսյան
Կիլիկիան ազատագրելու նախագրեը 1914-1918թթ․։Հայկական (արևելյան) լեգեոնըpdf
2023
Գիրք
ՎԱՆԻԿ ՀՐԱՆՏԻ ՎԻՐԱԲՅԱՆ
ԽԱՉԻՍԱՐԻ (ՉԱՐԴԱԽԼՈՒ) ՀԵՐՈՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑpdf
2022
Գիրք
ՎԱՆԻԿ ՎԻՐԱԲՅԱՆ, ՍԱՄՎԵԼ ՊՈՂՈՍՅԱՆ, ԱՐՄԻՆԵ ԵՓՐԻԿՅԱՆ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԶԻՆՈՒԺԸ 1914-1920ԹԹ․pdf
2020
Գիրք
Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ
«Ազգ, պետություն, հայրենիք. պետականության գաղափարը» 3-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածուpdf
2018
Նյութերի ժողովածու
Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ
Պատմություն և հասարակագիտությունrar
2017
Տարեգիրք_3
Հայկակական քաղաքակրթության ուսումնասիրման լաբորատորիա
Հայկական քաղաքակրթության ուսումնասիրման արդի հիմնախնդիրներըpdf
2016
Ժողովածու
Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ
Պատմություն և հասարակագիտությունrar
2015
Տարեգիրք
Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ
Պատմություն և հասարակագիտությունpdf
2016
Տարեգիրք
Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ
Հասարակագիտություն առարկայի խնդիրները բուհում և դպրոցումpdf
2016
Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Ս.Պողոսյան, Ա.Ասրյան, Խ.Ստեփանյան, Է.Հովհաննիսյան
Հայոց պատմությունpdf
2009
Ուսումնական ձեռնարկ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների համար