ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ
«Ազգ, պետություն, հայրենիք. պետականության գաղափարը» 3-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածուpdf
2018
Նյութերի ժողովածու
Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ
Պատմություն և հասարակագիտությունrar
2017
Տարեգիրք_3
Հայկակական քաղաքակրթության ուսումնասիրման լաբորատորիա
Հայկական քաղաքակրթության ուսումնասիրման արդի հիմնախնդիրներըpdf
2016
Ժողովածու
Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ
Պատմություն և հասարակագիտությունrar
2015
Տարեգիրք
Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ
Պատմություն և հասարակագիտությունpdf
2016
Տարեգիրք
Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ
Հասարակագիտություն առարկայի խնդիրները բուհում և դպրոցումpdf
2016
Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Ս.Պողոսյան, Ա.Ասրյան, Խ.Ստեփանյան, Է.Հովհաննիսյան
Հայոց պատմությունpdf
2009
Ուսումնական ձեռնարկ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների համար