ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 

                      2018-2019 ուստարվա առկա ուսուցման համակարգի 2-րդ կիսամյակի ամփոփիչ քննությունների գրաֆիկ

Բակալավրիատ

Մագիստրատուրա

 

 

 

2018-2019 ուստարվա հեռակա ուսուցման համակարգի ավարտական ամփոփիչ քննությունների գրաֆիկ

 

Բակալավրիատ