ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Գևորգի Զոհրաբյան

Մասնագետ

Արմենուհի Սուրենի Հակոբյան

Դասախոս

Զարուհի Արտավազդի Մելքիկյան

Ռուսաց լեզվի ամբիոն/ Դասախոս

Մարինե Ռոլենի Գրիգորյան

Դասախոս

Սվետլանա Սանասարի Միքայելյան

Դասախոս

Ռուզան Սիմոնի Հախումյան

Դասախոս

Կարինե Թևուշի Միրզոյան

Մանկ.գիտ.թեկ., դոցենտ

Արմինե Գրիգորի Վահանյան

Բան.գիտ.թեկ, դոցենտ

Ալլա Եփրեմի Մկրտչյան

Մանկ.գիտ.թեկ., դոցենտ

Անահիտ Իլյայի Բաղրամյան

Ասիստենտ

Իրինա Յուրիի Մանուկյան

Մանկ. գիտ. թեկ.,դոցենտ

Լայմա Արիի Կունդրատս

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Լաուրա Վալիկի Մելիքյան

Մանկ. գիտ.թեկ., դոցենտ

Գայանե Արամի Ճանճապանյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Լևոն Երվանդի Մարկոսյան

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

Մարիամ Մկրտիչի Իսպիրյան

ՀՊՄՀ-ի Գիտական քարտուղար, ռեկտորի օգնական-քարտուղարության վարչության պետ, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ 

ԷՎԵԼԻՆԱ ԱՄԱՏՈՒՆՈՒ ԲԱՅԱԹՅԱՆ

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

ԼԻԼԻՅԱ ԳՈՒՐԳԵՆԻ ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Նաիրա Երվանդի Դալյան

Ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. թեկ. մանկ. գիտ. դոկ., պրոֆեսորի պ/կ