ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Գևորգի Զոհրաբյան

Մասնագետ

Արմենուհի Սուրենի Հակոբյան

Ռուսաց լեզվի ամբիոն/ Դասախոս

Զարուհի Արտավազդի Մելքիկյան

Ռուսաց լեզվի ամբիոն/ Դասախոս

Մարինե Ռոլենի Գրիգորյան

Դասախոս

Սվետլանա Սանասարի Միքայելյան

Դասախոս

Արմեն Սուրենի Հակոբյան

Դասախոս

Ռուզան Սիմոնի Հախումյան

Դասախոս

Կարինե Թևուշի Միրզոյան

Մանկ.գիտ.թեկ., դոցենտ

Արմեն Իվանի Ագուլյան

Դոցենտի պ/կ

Արմինե Գրիգորի Վահանյան

Բան.գիտ.թեկ, դոցենտ

Ալլա Եփրեմի Մկրտչյան

Մանկ.գիտ.թեկ., դոցենտ

Անահիտ Իլյայի Բաղրամյան

Ասիստենտ

Դավիթ Օնիկի Ղարիբյան

Բան. գիտ. թեկ. ասիստենտ

Իրինա Յուրիի Մանուկյան

Մանկ. գիտ. թեկ.,դոցենտ

Լայմա Արիի Կունդրատս

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Լաուրա Վալիկի Մելիքյան

Մանկ. գիտ.թեկ., դոցենտ

Գայանե Արամի Ճանճապանյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Լևոն Երվանդի Մարկոսյան

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

ՄԱՐԻԱՄ ՄԿՐՏՉԻ ԻՍՊԻՐՅԱՆ

ՀՊՄՀ-ի Գիտական քարտուղար, ռեկտորի օգնական-քարտուղարության վարչության պետ, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ 

Իննա Ռոբերտի Սարգսյան

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսորի պ/կ

Նաիրա Երվանդի Դալյան

Ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. թեկ. մանկ. գիտ. դոկ., պրոֆեսորի պ/կ