ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Գևորգի Զոհրաբյան

Մասնագետ

Արմենուհի Սուրենի Հակոբյան

Դասախոս

Զարուհի Արտավազդի Մելկիկյան

Դասախոս

Մարինե Ռոլենի Գրիգորյան

Դասախոս

Գայանե Արամայիսի Բալյան

Դասախոս

Գայանե Սաբիրի Ստեփանյան

Դասախոս

Ռուզան Սիմոնի Հախումյան

Դասախոս

Կարինե Թևուշի Միրզոյան

Մանկ.գիտ.թեկ., դոցենտ

Անահիտ Իլյայի Բաղրամյան

Մանկ․գիտ․թեկնածու, ասիստենտ

Իրինա Յուրիի Մանուկյան

Մանկ. գիտ. թեկ.,դոցենտ

Բելլա Նորիկի Այունց

Մանկ․ գիտ․ թեկ․ դոցենտ

Լայմա Արիի Կունդրատս

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Լաուրա Վալիկի Մելիքյան

Մանկ. գիտ.թեկ., դոցենտ

Գայանե Արամի Ճանճապանյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Լևոն Երվանդի Մարկոսյան

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

ԷՎԵԼԻՆԱ ԱՄԱՏՈՒՆՈՒ ԲԱՅԱԹՅԱՆ

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

ԼԻԼԻՅԱ ԳՈՒՐԳԵՆԻ ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Մարիամ Մկրտիչի Իսպիրյան

Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր, Գիտական քարտուղար, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Նաիրա Երվանդի Դալյան

Ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. թեկ. մանկ. գիտ. դոկ., պրոֆեսորի պ/կ