ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

1920-1922 թվականներին Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության անմիջական ղեկավարությամբ «Ֆիզիկական դաստիարակության և կրթության դրվածքը» առարկան դարձավ պարտադիր, որը  նպաստեց  բնակչության, մասնավորապես՝  երիտասարդության ֆիզիկական, ռազմական դաստիարակության զարգացման և բարելավման գործին:

1922 թվականի նոյեմբերի 7-ին համալսարանի մանկավարժական ֆակուլտետն անջատվեց և դարձավ ինքնուրույն մանկավարժական ինստիտուտ: 1941 թվականին մանկավարժական ինստիտուտում եղել է ռազմագիտության ամբիոն, որը և իրականացրել է ֆիզիկական դաստիարակության առարկան, 1943 թվականին կազմակերպվել է ֆիզիկական դաստիարակության ինքնուրույն ամբիոն:

1944 թվականի հունվարին մանակավարժական ինստիտուտում կազմակերպվել է ֆիզիկական կրթության և դաստիարակության ֆակուլտետ: 2011 թվականին ֆիզիկական դաստիարակության ամբիոնը վերանվանվել է Շախմատի և սպորտի:

Ամբիոնի  աշխատանքներն իրենց  հաստատուն տեղն  են  գրավում  ՀՊՄՀ-ի ուսումնական գործընթացում. պրոֆեսորադասախոսական  կազմն ամենայն  լրջությամբ զբաղվում  է  ուսանողների  ֆիզիկական  դաստիարակության  և նրանց առողջության ամրապնդման  հարցերով:

Ամբիոնին  կից գործում  են  5 մարզաձևերից մարզական  սեկցիաներ՝ սեղանի  թենիս, բասկետբոլ, վոլեյբոլ, շախմատ  և  ֆուտբոլ. ուսանողները մասնակցում  են  հանրապետական  ուսանողական  մարզական  խաղերին:

2015-2016թ. հանրապետական  ուսանողական  մարզական  խաղերում համալսարանի աղջիկների  ֆուտբոլի  հավաքականը  գրավել է առաջին  տեղը: 

Համալսարանի ղեկավարությունը ուշադրության կենտրոնում է պահում ֆիզիկական դաստիարակության  հետ կապված հարցերը  և անում  է  ամեն ինչ  առարկան ծառայեցնելու  ուսանողների  դաստիարակության  և  առողջության ամրապնդմանը: Ուսանողների համար կազմակերպվում  է  լողի ուսուցման անվճար  դասընթացներ, ինչպես նաև հատկացվել  է ֆիզկուլտուրայի դասերը  անցկացնելու  համար միանման մարզահագուստ:

Ամբիոնին  կից  գործում  է  հրաձգարան,  որտեղ  անցկացվում են  առանձին ուսումնական ժամեր՝ ուսանողների շրջանում  ռազմական  հմտություններ ձևավորելու համար:

Նորություններ