ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 

2021-2022 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակ

 

Առկա բակալավրիատ

Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Առկա մագիստրատուրա

Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հեռակա մագիստրատուրա

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հեռակա բակալավրիատ  

Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա ռուսաց լեզվի ուսուցմամբ

 

 

 

2021-2022 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակ

 

Հեռակա բակալավրիատ

Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա ռուսաց լեզվի ուսուցմամբ

Հեռակա մագիստրատուրա

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա