ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ուսանողական գիտաժողովի նյութեր
«ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ»pdf
2023
Ժողովածու
ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ Կ. Հ.
ՄԱՆՐԱՊԱՏՈՒՄ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԼԵԶՎԱՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԵԶՎԱԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑpdf
2020
Հոդված
Կարինե Աղաբաբյան
Սովորողների լեզվազգացողության զարգացման մեթոդներն ու միջոցները մանկավարժական բուհումpdf
2020
Գիտամեթոդական ձեռնարկ
Агабабян К. А.
Cловесный ассоциативный эксперимент: количественный анализ. ISCIENCE.IN.UA, «Актуальные научные исследования в современном мире»pdf
2018
Հոդված