ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2021-2022 ուսումնական տարվա առկա բակալավրիատի ուսուցման մրցույթի արդյունքներ

2021-2022 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման համակարգի թափուր տեղերի մրցույթով անցած դիմորդները օգոստոսի 25-31-ը (աշխատանքային օրերին՝ 10։00-16։00-ը) պետք է ընդունված մասնագիտության համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

  • 4 լուսանկար (3x4 չափի),
  • ավարտական փաստաթուղթ՝ ատեստատ կամ դիպլոմ (բնօրինակը),
  • անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ անձնագիր, նույնականացման քարտ, ծննդյան վկայական, փախստականի վկայական, ՀՀ հատուկ անձնագիր (բնօրինակը և պատճենը),
  • 89-92-րդ արտոնության կետերով ընդունված դիմորդները՝ տվյալ արտոնությունից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր (բնօրինակը և պատճենը)

 

Անվճար ուսուցման մրցույթի արդյունքներ

89 կետի արտոնությամբ անվճար ուսուցման մրցույթի արդյունքներ

Վճարովի ուսուցման մրցույթի արդյունքներ

Նորություններ