ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նունե Նորիկի Մխիթարյան

Մասնագետ

Ցողիկ Ավետիսի Ավետիսյան

Ավագ լաբորանտ

Սուսաննա Սուրենի Սարգսյան

Ավագ ինժեներ

Անուշ Վարդգեսի Դանիելյան

Դասախոս

Նարինե Էդիկի Բաբաջանյան

Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Ատոմ Վաչագանի Եգանյան

Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Պետրոս Գարուշի Պետրոսյան

Մանկ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ 

Նաիրա Ավետիսի Սաֆարյան

ՀՊՄՀ- Հենակետային վարժարանի տնօրեն, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Արսեն Սրապիոնի Թարոյան

Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ., դոցենտ, պրոֆեսորի պ/կ

Սերգեյ Երեմի Ներսիսյան

Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ., դոցենտ, պրոֆեսորի պ/կ

Սամվել Գառնիկի Հարությունյան

Ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Արթուր Միքայելի Իշխանյան

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսորի պ/կ

Էդվարդ Պիերի Կոկանյան

Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսորի պ/կ

Գագիկ Գևորգի Դեմիրխանյան

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի դեկան, ֆիզ.մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսորի պաշտոնակատար