ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ուսանողական գիտական ընկերությունը ուսանողներին և ասպիրանտներին միավորող համալսարանական ինքնակառավարվող հասարակական միավորում է, որի նպատակն է խթանել և համակարգել ՀՊՄՀ-ի ուսանողների և ասպիրանտների կրթական, գիտական, հետազոտական, ստեղծագործական գործունեությունը:

Ընկերության խնդիրներն ու գործունեության ուղղություններն են.

  • կրթական, գիտական և հետազոտական ոլորտներում ուսանողության նախաձեռնությունների սատարում, կազմակերպում և իրականացում,
  • ուսանողական գիտաժողովների, կոնֆերանսների, սեմինարների, գիտահանրամատչելի դասախոսությունների և այլ կրթական ու գիտական ուղղվածություն ունեցող միջոցառումների կազմակերպում,
  • միջհամալսարանական կրթական և գիտական կապերի հաստատում, համագործակցություն,
  • համալսարանական երիտասարդական գիտական ծրագրերի և ներուժի նպատակային ուղղվածության մասին տեղեկատվության համակարգում,
  • ուսանողներին ներգրավում կրթական, գիտական խմբերում և ծրագրերում,
  • ուսանողների գհետազոտական աշխատանքների հրատարակում,
  • այլ կրթական, գիտական կենտրոնների, այլ բուհերի գիտական ընկերությունների հետ համագործակցություն: 

Տարբեր տարիներին ՀՊՄՀ-ի Ուսանողական գիտական ընկերության նախագահներ են եղել Հայկ Գրիգորյանը (2002-2006 թթ), Գեորգի Գաբրիելյանը 2006-2013թթ., իսկ 2013թ-ից առ այսօր ՈւԳԸ-ի նախագահն է Մարիամ Մելքումյանը:

Կանոնադրություն

Նորություններ