ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռոբերտ Նիկոլայի Ազարյան՝ Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Կարեն Սոկրատի Խանյան՝ Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Թամարա Էդուարդի Նալբանդյան՝ Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի մասնագետ

Նորություններ