ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հեռակա ուսուցման ընդունելության մրցույթի արդյունքներ


Հեռակա ուսուցման բակալավրիատի 2020-2021 ուսումնական տարվա սիրելի դիմորդներ, ընդունելության մրցույթի արդյունքներին ծանոթացեք ստորև: Շնորհավորում ենք մրցույթը հաղթահարած դիմորդներին, մաղթում խաղաղ և արգասաբեր ուսումնառություն:

Ի գիտություն

Սիրելի ուսանողներ, տեղեկացնում ենք, որ հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի վճարովի համակարգ ընդունված 1-ին կուրսերի ուսանողների հրամանագրումը կատարվում է մինչև ս/թ. դեկտեմբերի 1-ը՝ ուսման վարձի առնվազն ամսական չափաբաժինը վճարելուց հետո:

Մասնագիտոթյունների համար սահմանված ժամանակացույցին կարող եք ծանոթանալ ստորև:

Վճարման սկզբունքներ.

  • Հաշվեհամար՝ 1570027790960100 (Ամերիաբանկ)
  • Բուհ՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
  • Նպատակ դաշտում՝ ուսման վարձ
  • Վճարող՝ ուսանողի անուն, ազգանուն, հայրանուն (ոչ թե վճարողի, այլ ուսանողի)
  • Մասնագիտություն՝ ուսանողի ընդունված մասնագիտությունը:

 

 

2020-2021 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի ընդունելության քննությունների պատասխաններ

 

Կենսաբանություն

Մաթեմատիկա

Աշխարհագրություն

Քիմիա

Ֆիզիկա

Անգլերեն

Գեմաներեն

Ռուսաց լեզու

Հայոց լեզու և գրականություն (1-3)

Հայոց պատմություն

Հայոց լեզու և գրականություն (2-4)

Հայոց լեզու և գրականություն (5-6)

 

2020-2021 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի ընդունելության քննությունների գնահատականները

Կերպարվեստ

Կառավարում

Պարարվեստ (10.10. 2020)

Պարարվեստ (11.10. 2020)

Գեղարվեստական լուսանկարչություն

Երաժշտական կրթություն

Օպերատորություն

Հայոց պատմություն

Հայոց լեզու և գրականություն(10. 10. 2020)

Աշխարհագրություն

Անգլերեն

Ֆիզիկա

Գեմաներեն

Քիմիա

Ռուսաց լեզու

Մաթեմատիկա

Կենսաբանություն

Հայոց լեզու և գրականություն(11. 10. 2020)

 

Նորություններ