ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2021-2022 ուսումնական տարվա առկա բակալավրիատի ուսուցման մրցույթի արդյունքներ

2021-2022 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման համակարգի մրցույթով անցած դիմորդները ս/թ. հուլիսի 19-23-ը (10։00-ից մինչև 16։00-ն) պետք է ընդունված մասնագիտության համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

  • 4 լուսանկար (3x4 չափի),
  • ավարտական փաստաթուղթ՝ ատեստատ կամ դիպլոմ (բնօրինակը),
  • անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ անձնագիր, նույնականացման քարտ, ծննդյան վկայական, փախստականի վկայական, ՀՀ հատուկ անձնագիր (բնօրինակը և պատճենը),
  • 89-92-րդ արտոնության կետերով ընդունված դիմորդները՝ տվյալ արտոնությունից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր (բնօրինակը և պատճենը):

 

Անվճար ուսուցման մրցույթի արդյունքներ

Վճարովի ուսուցման մրցույթի արդյունքներ

Արտոնությամբ ընդունված դիմորդներ

Նորություններ